MUTUS LIBER / Handa Gote Research & Development - Divadlo Alfred ve Dvoře

15.9.2018, 20:00 – 17.9.2018, 21:00

Mutus Liber (Němá kniha, 1677) je alchymická kniha beze slov, popisující návod na zhotovení kamene mudrců. Představení Handa Gote Research & Development je inspirováno němým jazykem knihy popisující složitými obrazy jednotlivé fáze práce na „Velikém díle“. 

MUTUS LIBER / Handa Gote Research & Development - Divadlo Alfred ve Dvoře
  • Adresa:
    Františka Křížka 36
    Praha 7 170 00

Spíše než  o kámen filosofů se však skupina Handa Gote zajímá o svět práce, činnosti. Prostřednictvím odkazů na tabule z Němé knihy, drobných činností a výroby se za doprovodu živé dobové hudby pokoušejí o opětovné "zakouzlení práce".

Hermetické postupy barokní alchymie v sobě spojovaly duchovní praxi i skvělou znalost dobových řemeslných praktik a chemických i metalurgických postupů. Drobnou prací a hlubokou vírou se alchymisté pokoušeli propojovat odpozorované i tušené procesy přírodního makrokosmu, ohledat je a umístit v mikrokosmu: „To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole,“ říká základní článek alchymické víry (Smaragdová deska).

Kov podle tehdejší představy věčně zraje ze saturnského stádia olova až do dokonalé, sluneční podoby a stává se zlatem. Alchymista, tedy adept Umění, se svou pokusnickou dennodenní prací pokoušel najít prostředek či katalyzátor, Kámen mudrců, jímž by tuto transmutaci urychlil. Tím, co z praxe alchymistů přetrvalo, ovšem není výsledek jejich snah, nýbrž fascinace samotným procesem hledání a utváření. Tím procesem je právě drobná práce, práce jako médium pozvolného dění, práce jako fascinace nejbližším hmatatelným vesmírem, práce s malým vesmírem věčně dozrávajícím pod rukama.

Za deset let své existence se kolektiv Handa Gote Research & Development vždy odkazoval k různým prvkům kultury DIY – od kutilských postupů až po její důvěrně nemotornou estetiku. Další charakteristikou, zřetelnou zvlášť v představeních z posledních let (Rain Dance, Prales, Svěcení jara), je fascinace rituály, jejich utvářením i rozpadem. V představení Mutus Liber se obě linie spojují. Handa Gote tu nenápadně hájí drobnou práci, fyzickou skutečnost a fascinaci jimi v době, kdy virtuální reprezentace a komunikační návyky působí jako přirozená náhražka.

„Svoboda nemůže existovat mimo aktivitu a v rámci spektáklu je všechna aktivita popřena, neboť reálná aktivita byla bezvýhradně využita za účelem globálního vybudování tohoto výsledku. Současné „snižování pracovní doby“ a rozšiřování volného času není v žádném případě osvobozování v rámci práce ani osvobozováním světa utvářeného touto prací. Žádný aspekt aktivity ukradené v rámci práce nelze znovu nalézt v podrobení se jejímu výsledku.“ Guy Debord

Handa Gote Research & Development se věnuje experimentování s dramaturgií, začleňování nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí post-dramatického a post-spektakulárního divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči, laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném zpochybňování výše zmíněných disciplín.

Web skupiny: https://handagote1.wordpress.com/
Autorský tým: Švábová, Procházka, Smolík, Dörner, Hybler
Host: Michael Pospíšil
Produkce: jedefrau.org
Premiéra: 7. 3. 2015, Alfred ve dvoře

Poděkování/Podpořili: Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha, Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, Baševi o. p. s. a jedefrau.org

Představení je jazykově bezbariérové.