Regionální muzeum Český Krumlov vám představí dějiny města a regionu

7. prosinec 2023, 14:00
Regionální muzeum Český Krumlov vám představí dějiny města a regionu

Regionální muzeum Český Krumlov je muzeum v jihočeském Českém Krumlově. Sídlí v budově bývalého barokního budově jezuitského gymnázia.

Z historie budovy Regionálního muzea Český Krumlov

Původně sloužila budova ke školským účelům, nejdříve jako hlavní německá škola a později jako německé městské gymnázium, a to až do roku 1945. První muzejní expozice zde byla pro veřejnost otevřena v roce 1952. 

Stálé expozice

Pro všechny návštěvníky, kteří chtějí získat ucelený a detailní obraz o bohatých dějinách města a regionu jsou v nepřehlédnutelné budově bývalého barokního jezuitského semináře, v dnešním Regionálním muzeu, připraveny celoročně stálé expozice a řada sezónních výstav. Navštivte sbírky a stálé expozice z oborů archeologie, dějin umění a řemesel, národopisu, ale také historické farmacie. Dozvíte se zde mnoho zajímavého, jak z historie města, tak z jeho okolí. Muzeum spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.

Unikátní keramický model

Světovým unikátem muzea je detailně propracovaný keramický model historického jádra Českého Krumlova zachycující pravděpodobnou podobu města kolem roku 1800. Přijďte se podívat na model Českého Krumlova, kde máte centrum města jako na dlani. Je zobrazen v měřítku 1:200.

Barokní jezuitská lékárna

Dalším jedinečným dílem je dochovaný interiér barokní jezuitské lékárny z poloviny 17. století.  Barokní jezuitská lékárna je ojediněle dochovaným souborem zařízení barokní oficíny, který se dlouhodobě těší velkému zájmu tuzemských ale i zahraničních návštěvníků.

Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 20. století

Stálá muzejní expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 20. století návštěvníkům přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města. Českokrumlovský region byl osidlován již pravěkým obyvatelstvem v době kamenné, o čemž svědčí i archeologické naleziště v Dobrkovicích u Českého Krumlova.

Další aktivity

V případě zájmu na vás čeká tvořivá dílna a jsou k zde dispozici pracovní listy. Muzeum dále pořádá zajímavý kulturní program, besedy, přednášky a workshopy.

Regionální muzeum v Českém Krumlově

adresa: Horní 152, 381 01 Český Krumlov
telefon: +420 380 711 674
e-mail: [email protected]

muzeumck.cz