Rodný dům Františka Palackého Hodslavice

20. duben 2024, 21:30
Rodný dům Františka Palackého Hodslavice

Hodslavice, ležící na rozhraní Kravařska a Valašska, představovaly na sklonku 18. století prostor ovlivňovaný vzájemným prolínáním národnostních i kulturních vlivů. Vesnice se na jednu stranu svým založením i urbanismem blíží osadám v beskydském podhůří (Mořkov, Veřovice, Bordovice, Ženklava), ovšem i nadále je zde patrný vliv sousední jazykové a kulturní oblasti opírající se o německý Nový Jičín, správní a administrativní centrum bývalého panství.

Přítomnost krajiny utvářené beskydskými horami opředenými slovanskou mytologií a blízkými etnicky německými vesnicemi přilehlého Kravařska výrazně ovlivnila pozdější Palackého vnímání politického a kulturního života v rámci českého a moravského prostoru. Významně se podílela na promýšlení jeho koncepce raně a vrcholně středověkých dějin českého státu založené na vzájemném stýkání a prolínání slovanského a germánského prvku.

Návštěvníky čeká unikátní expozice instalovaná přímo v rolnické usedlosti Jiříka Palackého, zpřístupňující prostory venkovské školy, obytnou světnici i místnost, v níž se roku 1798 budoucí historik, filozof a politik narodil. Charakter chalupnické usedlosti přibližuje vesnickou komunitu Hodslavic, utvářející na počátku 19. století svébytný agrární mikrosvět.

Rodný dům Františka Palackého Hodslavice

adresa: Hodslavice 108, 742 71 Hodslavice
telefon: +420 556 750 555
e-mail: [email protected]
facebook: @muzeumnovojicinska
instagram: @muzeum.novojicinska

YouTube kanál Muzeum Novojičínska

www.muzeumnj.cz

1.5.2024 – 30.9.2024, 23:59
Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích je každou sobotu od 1. května do 30. září 2024 OTEVŘEN od 10.00 do 17.00 hodin.  více