V Městském muzeu Česká Třebová naleznete expozice představující různé způsoby dopravy

14. červen 2023, 9:17
V Městském muzeu Česká Třebová naleznete expozice představující různé způsoby dopravy

Česká Třebová leží v trojúhelníku mezi Ústím nad Orlicí, Litomyšlí a Lanškrounem. Městské muzeum se nachází v centru města nedaleko Starého náměstí.

Městské muzeum bylo v České Třebové založeno z iniciativy zdejšího učitele Jana Tykače roku 1888. V průběhu času měnilo své působiště.  V roce 2012 byla slavnostně otevřena nová budova Městského muzea Česká Třebová. Ve dvorním traktu budov pak návštěvníci muzea najdou příjemnou odpočinkovou zónu.

Stálá expozice Městského muzea Česká Třebová

Expozice muzea nesou název „Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“. Prezentuje čtyři stálé expozice nazvané v souladu s jejich obsahem a zaměřením. Název v sobě spojuje – s jistou mírou nadsázky – čtyři dopravní kanály, které jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaté s její historií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i vzdušnou.

Expozice Vlakem

Expozice návštěvníkovi přibližuje historii českotřebovského železničního uzlu. Expozice muzea věnovaná právě tomuto typu dopravy chce návštěvníkovi představit fenomén cestování železnicí od poloviny 19. století s důrazem na období první československé republiky. Můžete zde poznat železniční historii habsburského soustátí vůbec, seznámit se s proměnami českotřebovského nádraží, ale také poznat železnici 20. let minulého století z pozice běžného cestujícího.

Expozice Velorexem

Expozice popisuje zrod a vývoj populárního vozítka OS-KAR, později Velorex. Nastiňuje aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka a sleduje také životní osudy obou konstruktérů, bratrů. V expozici může návštěvník spatřit téměř celou vývojovou řadu vozítek, od prototypu, přes Velorex 16/250, 16/175, 16/350 až po Velorex 435-O.

Expozice Letadlem

Expozice představuje akademického sochaře Františka Formánka především jako vynálezce létacích strojů. Expozice je doplněna i několika modely ze sbírek Národního technického muzea. Návštěvníky může mimo jiné zaujmout Formánkova činnost v oboru sochařství, štukatérství či léčitelství.

Expozice Lodí

Souvislost mezi lodní dopravou a městem Česká Třebová je málo známá. Expozice, která je věnovaná této problematice, předkládá myšlenku na vytvoření vodního kanálu v jejím historickém vývoji. Nastíní vám zde historii úvah o propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe, ve fiktivním okénku můžete zahlédnout, kudy by jedna z trasových variant vedla.

Krátkodobé výstavy a další činnost

Kromě stálých expozic muzeum pořádá i různé krátkodobé výstavy. Muzeum dále zajišťuje provoz expozice v památkově chráněném objektu chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově. Projděte si interiér chaloupky, kde se zastavil čas před více než stoletím. Nebo si zajděte na komentovanou prohlídku rotundy sv. Kateřiny v České Třebové, kde můžete v interiéru obdivovat pozdně gotickou sochu sv. Kateřiny Alexandrijské a barokní oltář.

Otevírací doba

Denně mimo pondělí: 8 – 18 hodin

Městské muzeum Česká Třebová

adresa: Klácelova 11, 560 02 Česká Třebová 2
telefon: 465 322 634
e-mail: [email protected]

www.mmct.cz

26.7.2024 – 28.7.2024, 23:59
Při příležitosti 100. výročí narození Mojmíra Stránského, 110. výročí narození Františka Stránského, 70. výročí tragické... více