Akce v Brně

15. listopad 2013, 15:45

Akce v Brně. Kulturní přehled akcí konaných v Brně.

Nevíte kam v Brně? ucelený a denně aktualizovaný přehled akcí v Brně od programů kin v Brně až po brněnské slavnosti a pouliční veselice.

Akce v Brně na dnes a následující tři dny

29.10.2021
Na koncertě vás čeká velkoplošná projekce spojená s tóny tajemného Vodnářského zvonu. Výjimečný, tajuplný, harmonizující – i... více
30.10.2021, 9:00 – 18:00
Konec října už má řada lidí spojený s návštěvou zoo v Bystrci a vydlabáváním dýní, soutěžemi, atrakcemi. I letos mohou všichni v... více
31.10.2021
Zažijte den plný divadla, hudby, tance a kouzel na Bambule Expo, které se bude konat 31. 10. 2021 v KD Semilasso v Brně pod záštitou... více
1.10.2021 – 29.10.2021, 23:59
Jak nové nádraží promění cestování i život ve městě? To prozradí výstava návrhů, které se potkaly ve finále největší... více
27.10.2021 – 31.10.2021, 23:59
Čáp BRuNO zve všechny děti a rodiče do BRuNO Family parku! více
27.10.2021, 9:30 – 10:30
Co šeptají stromy? více
2.11.2020 – 31.12.2021, 23:59
Výstava „Vietnam včera a dnes“ bude založena na konfrontaci starých stereosnímků z Vietnamu, pořízených na přelomu 19. a 20.... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Josef Hoffmann byl architekt a designér první poloviny 20. století světového měřítka. Jeho rodný dům v Brtnici patří mezi... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Ve druhém patře Pražákova paláce se nachází stálá expozice Moderního umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
V rámci expozice jsou Mendel a jeho práce představeny za pomocí moderních audiovizuálních skleněných příček.  více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
V roce 1885 v Mannheimu předvedl Carl Friederich Benz první motorový vůz, který začátkem roku 1886 obdržel patent, známý pod... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Voda je – kromě síly lidí a hospodářských zvířat – nejstarším využívaným zdrojem energie, nesmírně důležitým a nezbytným pro... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
V první části expozice o historii a současnosti ohňostrojného umění je představen archetyp ohně, základy hermetismu a... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Památník přibližuje život a dílo Karla Absolona (1877–1960), významného archeologa, geografa a speleologa, dlouholetého pracovníka... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice zve všechny zájemce o osudy české literatury, obzvláště je vhodná jako doplněk školního výkladu pro žáky a studenty. více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice je věnována hutnictví železa na našem území od počátků znalosti jeho výroby do období průmyslové revoluce.  více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Výstava nabízí vhled do života Jiřího Gruši, který byl především básníkem a prozaikem tvořícím paralelně v českém... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice je zaměřena na vývoj nožířského řemesla od doby kamenné až po současnost. Zabývá se zejména produkcí a užíváním... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Stálá expozice Moravského zemského muzea mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Věžní hodinové stroje byly v dobách vzdálených i nedávných významnými optickými a ve spojení se zvony i zvukovými... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice je zaměřena převážně na stroje vyrobené a pracující v moravském regionu na přelomu 19. a 20. století, období... více
1.1.2021 – 1.12.2021, 23:59
Expozice přibližuje prostřednictvím doprovodných textů a obrazového materiálu na panelech, originálů dobových dokumentů a dalších... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
S motocyklovým sportem a závody se Brno setkalo poprvé už v roce 1903, kdy se na silnici z Brna do Vídně jely tři distanční... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Světelná panoráma (stereovize) je prohlížecí přístroj na stereodiapozitivy, který může používat až pětadvacet diváků... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Gregor Mendel formuloval v roce 1865 v Brně svou teorii vysvětlující vznik a vývoj hybridů, která položila základy studia... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Mezi světovými válkami nastal v Brně intenzivní stavební boom.  více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Úvodní část optiky, věnovaná fotoaparátům, seznámí návštěvníky s hlavními částmi fotografických přístrojů a na zhruba 80... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice navazuje na tradici brněnského Slepeckého muzea založeného v roce 1992 PhDr. Josefem Smýkalem (* 1926), známým brněnským... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Výstavu připravil zlínský grafik, malíř Josef Ruszelák v roce 2011 v Arcibiskupském zámku v Kroměříži a v roce... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice leteckých motorů vzdává hold výrobcům „srdcí letadel“ a zpřístupňuje problematiku leteckých motorů a jejich konstrukce jak... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice je rozdělena na tři navazující celky, které seznamují návštěvníka s nerosty a horninami s důrazem na... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů,... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Stálá expozice v přízemí severního křídla hradu Špilberku tematicky navazuje na expozici kasemat a seznamuje návštěvníky se... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Mechanické hrací strojky – automatofony, tedy kolovrátky, hřebíčkové stroje, orchestriony, pianoly a jiné – měly v době svého... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice ucelenou formou prezentuje historický vývoj počítačové techniky – od jednoduchých početních pomůcek, přes logaritmická... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky na jejichž... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Nedávno renovovaný „Janáčkův dům“ představuje původní prostorové uspořádání.  více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice je věnována vývoji života v jednotlivých geologických érách. Prostřednictvím moravských zkamenělin se návštěvník... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice dokumentuje vývoj slovanského osídlení Moravy s přihlédnutím k okolním oblastem v rozmezí 6. až... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice nabízí pohled do historie a produkce význačných výrobců motorových vozidel na Moravě, kterými jsou Tatra Kopřivnice, Zbrojovka... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Historická expozice představující návštěvníkům na tisícovku originálních exponátů, je tematicky rozčleněna na osm okruhů, které... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Zavedení manufakturní a posléze tovární velkovýroby téměř vytěsnilo produkci drobných řemeslníků, kteří našim předkům dodávali... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Stálá expozice Muzea romské kultury nazvaná Příběh Romů prezentuje romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice přivítá návštěvníka skutečným africkým signálním bubnem a provází celou historií vývoje sdělovací techniky, od prvních... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice výtvarného umění představuje veřejnosti výběr z nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea města Brna. Ve dvou... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Tuto výstavu je možné navštívit pouze během komentovaných prohlídek Jurkovičovy vily. více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Stálá expozice mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost. Expozice... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Stálá expozice v Pražákově paláci přináší vybrané kapitoly a příběhy umění po roce 1945. více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Označení Brna jako předměstí Vídně by v nás mělo vyvolávat spíše sebevědomé pocity než ty méněcenné. Připomíná nám, že... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice prostorově navazuje na expozici Velká Morava, proto je její úvod věnován základní charakteristice změn, které nastaly zánikem... více
25.9.2020 – 30.1.2022, 23:59
Atrium Pražákova paláce bude po celý rok „zasvěceno“ skupině Rafani. více
28.5.2021 – 1.4.2022, 23:59
Snaha o porozumění podstaty tvaru věcí a funkce jejich dekoru, která provází celé Jurkovičovo dílo, je základem uvažování také... více
12.10.2021 – 3.4.2022, 23:59
Výstava představí základní trendy v užití výrobků z pálené hlíny v rámci architektury jednotlivých historických období.  více
26.10.2021, 17:30 – 18:25
V jako VznešenýI  jako IndianN jako Neporazitelný.... více

Kam v Brně

Jedete na akci do Brna a sháníte ubytování? Zkuste Booking.com.