Moravské zemské muzeum

  • Adresa:
    Zelný trh 299/6
    Brno 602 00
7.12.2023, 17:00 – 18:00
Stálou expozicí Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času vás provedou kurátorky PhDr. Jana Poláková, Ph.D. a Mgr. Věra Colledani. více
13.12.2023, 16:30 – 18:30
Zveme Vás na adventní dílnu, kde společně oslavíme svátek sv. Lucie. Jméno Lucie je odvozené z latinského slova lux - světlo, proto si... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice Normalizaci navzdory přibližuje prostřednictvím doprovodných textů a obrazového materiálu na panelech, originálů dobových... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice představuje významné výstavy, které Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea vytvořilo - či na kterých se... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Základní informace o životě skladatele a jeho nejznámějších dílech. Součástí expozice je především kompletně dochovaná Janáčkova... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Stálá expozice Pavilonu Anthropos o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Stálá expozice tradiční hmotné a duchovní kultury vychází ze specifických projevů tradiční kultury na Moravě se zaměřením... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice Loutkářské umění je „exhibicí“ obsáhlé sbírky Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea. Provází... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Ve třech akváriích o celkovém objemu téměř 25 000 l jsou vystaveny živé ryby cejnového pásma z dolních toků řek jižní Moravy. K... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice představuje zástupce obratlovců žijících na území Moravy. Jednotlivé druhy jsou prezentovány v biologických skupinách ve svém... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Návštěvnické centrum Mendelianum nabízí atraktivní vhled do oblasti genetiky a molekulární biologie nejen studentům, ale i široké... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice je rozdělena na tři navazující celky, které seznamují návštěvníka s nerosty a horninami s důrazem na... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Stálá expozice mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Památník přibližuje život a dílo Karla Absolona (1877-1960), významného archeologa, geografa a speleologa, dlouholetého pracovníka... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice prostorově navazuje na expozici Velká Morava, proto je její úvod věnován základní charakteristice změn, které nastaly zánikem... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice dokumentuje vývoj slovanského osídlení Moravy s přihlédnutím k okolním oblastem v rozmezí 6. až 10. století. V úvodní části... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů,... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice je věnována vývoji života v jednotlivých geologických érách. Prostřednictvím moravských zkamenělin se návštěvník přenese... více