Moravské zemské muzeum je druhým nejstarším muzeem u nás

8. leden 2024, 21:23
Moravské zemské muzeum je druhým nejstarším muzeem u nás

Moravské zemské muzeum je pamětí Moravy. Již více než 200 let zkoumá, uchovává
a prostřednictvím výstav návštěvníkům zprostředkovává kulturní a přírodní bohatství, utvářené miliony let až po současnost.

Ve sbírkách muzea se nyní nachází přes 6 a půl miliónu exponátů z různých oborů. Nejznámějším exponátem je legendární Věstonická venuše, nejstarší keramická soška na světě. Nejvíce navštěvovaným objektem Moravského zemského muzea je Pavilon Anthropos s proslulou rekonstrukcí mamuta v životní velikosti. Kromě stálých expozic i krátkodobých výstav nabízí Moravské zemské muzeum přednášky, exkurze a systematicky se věnuje práci s mládeží. Ve stálých expozicích i aktuálních výstavách jsou rovněž oblíbené čtvrteční komentované prohlídky.

Objekty Moravského zemského muzea

Výstavními objekty Moravského zemského muzea v Brně jsou Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos, Památník Leoše Janáčka či Dům Jiřího Gruši, mimo Brno pak Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, Starý zámek v Jevišovicích a Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti. Na zámku v Budišově se nachází veřejnosti přístupný přírodovědný depozitář Moravského zemského muzea.

Hlavní stálé expozice Moravského zemského muzea

Dietrichsteinský palác: Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Památník Karla Absolona, Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století, Svět nerostů.

Biskupský dvůr: Centrum Mendelianum, Akvárium sladkovodních ryb, Fauna Moravy
Palác šlechtičen: Loutkářské umění, Tradiční kultura na Moravě
Pavilon Anthropos: O původu člověka a vzniku kultury
Památník Leoše Janáčka: Život a dílo Leoše Janáčka
Památník Bible kralické: Umění knihtisku a bratrská tiskárna v Kralicích

Mendelova stezka Brnem

Naučná stezka byla slavnostně otevřena při příležitosti oslav dvoustého výročí narození Johanna Gregora Mendela v Mezinárodní den DNA 25. dubna 2022. Připomíná zakladatele vědeckého oboru genetika a upozorňuje na místa v Brně, kde pobýval, studoval nebo působil. Tvoří ji 17 informačních panelů, instalovaných v místech spojených s Mendelovým životem. Začíná na Biskupském dvoře, kde měla sídlo Hospodářská společnost, jejímž byl Mendel členem a funkcionářem. Další zastavení stezky představují známá brněnská místa v překvapivých souvislostech.

Klub přátel MZM

června 2021 byl založen Klub přátel MZM. Nabízí tři varianty členství dle Vašich zájmů.

Nechte se provést!

Máte rádi interakci? Nebaví vás číst popisky? Chcete se dozvědět víc? Rádi se ptáte a tříbíte si názory? Právě pro vás jsou určeny komentované čtvrtky – prohlídky v našich expozicích
a aktuálních výstavách pod vedením špičkových odborníků z řad zaměstnanců a spolupracovníků MZM. Aktuální nabídku sledujte na kalendář akcí.

Moravské zemské muzeum

adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno
telefon: +420 533 435 220
e-mail: [email protected]

www.mzm.cz

8.11.2023 – 1.9.2024, 23:59
Moravské zemské muzeum vás zve na výstavu Světy ukryté v kameni, na které můžete shlédnout unikátní a rozmanité formy... více