Zážitkový park Zeměráj

15. únor 2016, 15:02
Zážitkový park Zeměráj

Zážitkový park Zeměráj se nachází nedaleko Orlíku nad Vltavou u obce Kovářov, na rozhraní středních a jižních Čech. V okolí bývalé zemědělské usedlosti Budař se tento unikátní park rozkládá na ploše devíti hektarů. 

Areál je citlivě zasazen do rozmanitého přírodního prostředí na samotě. V místě se střídají menší lesy s plochami luk, polí, rybníků, rozptýlené zeleně a typickými shluky velkých žulových balvanů.

Zeměráj tvoří především archeoskanzen raně středověké vesnice obklopené zahradami, poli a pastvinami, zvířaty, doplněný svatyní a pohřebištěm. Na místě se dále nachází simulované archeologické a paleontologické naleziště, dětská herní vesnička, rozsáhlé dřevěné bludiště, interaktivní krytá herna, lukostřelnice a množství přírodních hřišť různého zaměření.

V areálu je rozmístěno na sto různých herních prvků, stolních her, hlavolamů, dobrodružných a zábavných úkolů pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci Zeměráje si mohou vlastníma rukama upříst nit a utkat z ní ozdobný náramek, na hrnčířském kruhu vytočit misku z hlíny, vytvořit amulet pro štěstí či jiná vlastní díla z různých inspirativních materiálů. Je možné si zkusit umlít mouku na kamenném žernovu nebo zrnotěrce, připravit těsto a upéct si obilné placky. Můžete si zkusit upéci chleba ve funkční chlebové peci, sklidit plodiny, obstarat zvířata a vodu, zpracovat dřevo či rozdělat oheň.

Rozmanitost přírody zde může člověk vnímat nejen zrakem a sluchem, ale také prostřednictvím svých bosých nohou, rukou, nosem i ústy. Zkuste si kilometr dlouhou přírodní stezku naboso, je to jedinečný zážitek. Bosé nohy budou masírovány chůzí po stezce, která prochází loukou starých časů i lesem, přes mohutné žulové balvany, vodou potoka i stinným loubím keřů lemujícím okraj pole osetého historickými plodinami. Sluchem můžete odposlouchávat zvuky přírody, za zvuku zpěvu ptáků a větru v korunách stromů, zurčením potoka, bečením ovcí i kvákáním žab se vám bude krásně relaxovat. Svým čichem můžete procítit svěží vůni lesa, dřeva, jahod i tlejícího listí nebo opojnou směs vůní bylinkových mezí.

V areálu jsou odpočinkové zóny i zastřešené prostory pro případ nepříznivého počasí. Svačinky nechte doma, hlady ani žízní vás tu trpět nenechají. Najdete tu hospůdku se stylovou nabídkou jídel a nápojů. Nabídnou vám tu třeba dobře propečené maso, obilné kaše, zelné placky, sladké palačinky, ovocné nápoje, pivo, víno nebo medovinu.

Zeměráj

adresa: Kovářov 201, 398 55 Kovářov
telefon: +420 702 542 054
email: [email protected]

www.zemeraj.cz