Muzeum silnic ve Vikýřovicích - jedinečné muzeum v jedinečném prostředí

4. duben 2023, 10:11
Muzeum silnic ve Vikýřovicích - jedinečné muzeum v jedinečném prostředí

Jediným silničním muzeem v České republice je vikýřovické Muzeum silnic.  Jak už jeho název napovídá, jeho posláním je ve sbírkovém fondu dokumentovat a v expozicích a na výstavách prezentovat historii našich stezek, cest, silnic a mostů.

V tzv.  Krenišovském dvoře ve Vikýřovicích u Šumperka, rekonstruovaném historickém objektu z  16. století, jsou ke zhlédnutí čtyři stálé expozice. Expozice Via est vita – silnic je život představuje na řadě dobových exponátů práci cestářů a silničářů. Vystaveno je zde mj. množství dobového nářadí, historického dopravního značení a také unikátní kololis, který se používal v kovárnách k okování dřevěných loukoťových kol povozů.

Po stopách bratří Kleinů – stavitelů silnic, železnic a mostů je expozice připomínající činnost rodinného podniku – Sobotínsko-štěpánovských železáren, jehož věhlas daleko přesáhl hranice regionu. Dokumentuje to množství exponátů vztahujících se k výstavbě silnic a železnic a k výrobě mostů (např. artefakty z mýtní stanice, výrobky železáren – kolejnice, zábradelní sloupky, mostní štítky, dobové fotografie), ale také vybavení z kleinovských zámků v Sobotíně a Loučné nad Desnou.  Malí i dospělí návštěvníci však nejvíce času tráví u funkčního modelu kolejiště s dobovým vláčkem.

Historii našich silničních mostů prezentuje další stálá expozice, a to např. na řadě unikátních historických modelů mostních konstrukcí nebo mostním provizoriu z období 2. světové války, tzv. Bailey Bridge. Vyzkoušet si zde je možno postavit samonosnou lávku Leonarda da Vinci nebo klenbu kamenného mostu. 

Venkovní expozice silničních mechanismů je tvořena vyřazenými válci, sněhovými frézami, nakladači ad. Některé z nich už byly rekonstruovány do své původní podoby, další unikáty na svůj čas teprve čekají. Dvůr muzea je zčásti zaplněn i několika mosty – tři obloukové příhradové mosty byly vyrobeny v Sobotínských železárnách bratří Kleinů, lávka pro pěší stála původně v Šumperku,  k vidění je také zajímavý tankový nůžkový most.

Ve dvou výstavních sálech je ročně představena řada tematických výstav, které jsou opět většinou zaměřeny na naše cesty, silnice, dálnice a mosty. Dětské návštěvníky nejvíce potěšily výstavy dopravních prostředků z Lega, Merkuru nebo z Kinder vajíček, dospělé zaujaly výstavy o historii výstavby našich dálnic – Nedokončená (Hitlerova) dálnice nebo Dálnice Praha – Brno – Zlín v obrazech času (1938–1950). Výstavy pro rodiny s dětmi jsou instalovány především v letní sezóně, velkou zábavou jsou v tuto dobu pro děti i šlapací motokáry na dvoře muzea.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích má celorepublikovou působnost, informace o silniční historii zahrnují celé území dnešní české republiky. Ve sbírkovém fondu muzea je dnes téměř 3 00 kusů sbírkových předmětů, část z nich je instalována ve stálých expozicích, ostatní jsou uloženy v depozitářích. Badatelům je k dispozici badatelna a knihovna s více jak 500 odbornými publikacemi.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

adresa: Hraběšická 203, 788 13 Vikýřovice
telefon: 583 211 688
e-mail: [email protected]

www.muzeumsilnic.cz/muzeum