Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích nadchne nejen milovníky historie a umění

22. květen 2024, 22:37
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích nadchne nejen milovníky historie a umění

Litoměřice, kde se galerie nachází, leží na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách na západním okraji Polabské nížiny. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích se zaměřuje na české umění od 14. století po současnost. V současné době pro výstavní účely využívá několik samostatných objektů. V Michalské ulici se nachází tzv. hlavní budova, kde uvidíte stálou expozici Gotika a dále pak prostory pro krátkodobé výstavy. Na Mírovém náměstí je v předním traktu umístěno Diecézní muzeum v Litoměřicích a v zadním traktu pak Muzeum insitního umění. Pro sezónní výstavy a jiné kulturní akce je využíván sekularizovaný kostel Zvěstování Panny Marie.

Stálá expozice Gotika v hlavní budově SGVU

Soubor výjimečných dokladů malířství a sochařství severočeského regionu z období 13.–16. století byl poprvé veřejně prezentován roku 1959. Soubor utvářejí díla z majetku několika institucí včetně Litoměřického biskupství a Oblastního muzea v Litoměřicích. Mezi klíčová a nejstarší díla souboru patří reliéf sv. Kateřiny, socha sv. Petra, Oplakávání Krista, nejstarší reliéf tohoto námětu v Čechách, krásnoslohé sochy sv. Kateřiny a sv. Barbory z Chlumu u České Lípy a mnohá další malířská a sochařská díla. Chef d´oeuvrem kolekce je Litoměřický oltář, šest monumentálních desek od nejvýznamnějšího malíře jagellonských Čech – Mistra Litoměřického oltáře. Z 1. poloviny 16. století pocházejí díla Mistra IW, Mistra oltáře ze Štětí a Mistra Slavětínského oltáře, neznámých autorů provozujících své dílny v severních Čechách, pravděpodobně v Litoměřicích.

Muzeum insitního umění

Muzeum insitního umění prezentuje unikátní kolekci obrazů, kreseb a plastik tvůrců insitního (naivního) umění a art brut. První akvizice děl neškolených autorů uskutečnila litoměřická galerie již v roce 1967, kdy zde bylo zřízeno oddělení naivního umění a amatérského výtvarnictví pod vedením Václava B. Rykra. U počátku tohoto sbírkového zájmu stál tehdejší ředitel galerie PhDr. Otakar Votoček. Pod jeho vedením uskutečnila nákupní komise galerie výjezdní zasedání do Brna, kde zhlédla rozsáhlou výstavu Rusalka vystupující z tůně – naivní a fantaskní obrazy z Čech a Moravy 1964–1968. Galerie si odsud následně odvážela soubor prací Horymíra Zelenky, který se společně s díly dalších tvůrců stal základem utvářející se sbírky. Muzeum insitního umění ve své stálé expozici představuje výběr děl nejvýznamnějších neškolených tvůrců ze sbírky galerie.

Kostel Zvěstování Panny Marie

Sekularizovaný kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích je významnou památkou barokní architektury. Spolu s areálem starší jezuitské koleje tvoří urbanistickou dominantu Litoměřic. Budován byl jako jezuitský kostel. Působivý interiér kostela umocňuje výzdoba realizovaná v průběhu druhé poloviny 18. století. Po zrušení jezuitského řádu v průběhu josefinských reforem byl kostel využíván jako pivovarský sklad. V roce 1818 byl však znovu vysvěcen a bohoslužby se zde sloužily ještě v padesátých letech 20. století. Od roku 1965 sloužil Severočeské galerii jako depozitář a dílny, později jej využíval Okresní národní výbor pro svůj archiv. Od roku 1992 spravuje kostel, jehož vlastníkem je nyní Ústecký kraj, opět Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, která jej v letní sezoně využívá pro pořádání výstav.

Diecézní muzeum v Litoměřicích

Diecézní muzeum v Litoměřicích sídlí v historických prostorách měšťanského domu na Mírovém náměstí. Muzeum je společným projektem Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Biskupství litoměřického. Jeho stálá expozice prezentuje výběr nejvýznamnějších kulturních památek ze sbírek historického Diecézního muzea.

Nejstaršími vystavenými uměleckými díly jsou kamenné románské sochy evangelistů a kamenná hlava se zbytky polychromie z kostela sv. Petra a Pavla v Žitenicích přibližně z let 1180‒1190. Výjimečným dílem je nizozemská práce, deska Madona v Uzavřené zahradě z roku 1494 od Mistra Tiburtinské Sibylly. Bezkonkurenčně nejznámějším a nejvýznamnějším dílem litoměřické kolekce je však deskový obraz Svatý Antonín poustevník přemáhající ďábelské představy z let 1520‒1525 od Lucase Cranacha staršího.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravila projekt nové stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích nazvaný Poklady litoměřické diecéze, který počítá nejen s celkovou revitalizací a reinstalací expozice, ale také s technickou obnovou objektu i návštěvnického a provozního zázemí. Součástí nové stálé expozice, která představí sbírky Diecézního muzea v moderní prezentační formě, zároveň však s respektem a úctou k jejich mimořádné kulturní a umělecko-historické hodnotě, budou atraktivní prvky ve formě videoprojekcí, interního informačního systému či mobilní návštěvnické aplikace.

Celoročně nabízí galerie kromě výše uvedených stálých expozic také krátkodobé výstavy a doprovodné programy či další zajímavé kulturní akce. 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

adresa: Michalská 30/9, 412 01 Litoměřice
telefon: +420 416 732 382
e-mail: [email protected]

www.galerie-ltm.cz

Foto: © Marek Ondráček, www.markusnakus.cz, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

19.6.2024, 10:00 – 29.9.2024, 18:00
Prostory parkánu Severočeské galerie oživuje v letošním létě výstava objektů jednoho z nejmladších představitelů současné domácí... více