Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

15. listopad 2023, 13:37
Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

Památník v Letech u Písku se nachází v Jihočeském kraji asi 35 kilometrů severně od Písku v blízkosti Orlické přehrady.

Pohnutá historie tábora v Letech u Písku

Místo tábora v Letech u Písku je spojeno s dlouhou a pohnutou minulostí. Jedná se o autentické místo, kde v letech 1942-1943 fungoval protektorátní, tzv. cikánský tábor. Tento prostor sloužil k násilné koncentraci převážně českých Romů a Sintů před jejich deportací do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau. Obdobný tábor existoval ve stejné době také na Moravě, v Hodoníně u Kunštátu.

V táboře byly vězněny celé rodiny včetně malých dětí a starých lidí a pod dohledem ozbrojených dozorců zde museli snášet nehumánní životní podmínky. Podle posledních výsledků historického bádání prošlo letským táborem 1295 osob, z nichž nejméně 336 zde zahynulo. Převážná část obětí je pohřbena v provizorním pohřebišti v blízkosti tábora. Samotné budovy tábora byly po posledním hromadném transportu ještě v roce 1943 srovnány se zemí a vypáleny.

Od 70. let 20 století zde fungoval velkokapacitní vepřín. Ten zabral prakticky celou plochu bývalého tábora a stál v blízkosti nouzového pohřebiště. Vepřín se postupem času stal symbolem pro přehlížení dějinných událostí a připomínkou absence respektu k lidem, kteří v táboře trpěli a zemřeli.

V květnu 1995 na místě předpokládaných hrobů odhalil tehdejší prezident Václav Havel pomník obětem tábora. Teprve v roce 2018, po dvaceti letech apelů ze stran jednotlivců i mezinárodních organizací český stát vepřín vykoupil. V roce 1998 byla část prostor prohlášena za národní kulturní památku. Do prostoru přibyly repliky baráků tábora a byl vystavěn pietní amfiteátr. 

Současnost v Letech u Písku

Správcem areálu bývalého letského tábora a současně bývalého vepřína je od roku 2018 Muzeum romské kultury. Muzeum intenzivně pracuje na naplnění vytyčeného cíle — důstojně uctít památku zdejších romských obětí holokaustu. V červenci 2022 tak začala fyzická demolice areálu vepřína. Na tu navazuje výstavba nového Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Ten by měl být pro návštěvníky otevřen v roce 2024. 

Aktuálně je pro návštěvníky volně přístupná kulturní památka Lety — kamenný pomník Zdeňka Hůly, replika baráků a pietní amfiteátr, společně s novou naučnou stezku, která se dějinám tábora věnuje. Naučná stezka začíná v obci Lety před obecním úřadem a vede kolem bývalého tzv. cikánského tábora až ke kulturní památce Lety. Naučná stezka informuje jak o historii tábora, tak obecně o holokaustu Romů a Sintů. Stezka je v současnosti jediným, byť nepřímým, propojením místa tábora a místa provizorních hrobů. 

 V místě tábora se každoročně v srpnu koná pietní shromáždění k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů. Pietní akt pořádá Výbor pro odškodnění romského holocaustu spolu s Muzeem romské kultury.

www.rommuz.cz/cs/lety-u-pisku