Výstava Sovy nejsou tím, čím se zdají být Jiřího Hauschky zamíří do Itálie

22. leden 2020, 14:25
Výstava Sovy nejsou tím, čím se zdají být Jiřího Hauschky zamíří do Itálie

Jen do 26. ledna lze navštívit výstavu malíře Jiřího Hauschky s názvem Sovy nejsou tím, čím se zdají být v Art & Event Gallery Černá labuť. Obrazy v únoru zamíří do italského Turina, kde bude od 11. února prezentována v CRAG Gallery.

Výstava Jiřího Hauschky svým názvem nikoli náhodou odkazuje k legendárnímu seriálu Twin Peaks Davida Lynche. Zobrazuje nečernobílost světa, člověka, přírody a jejich vzájemných vazeb i rozporů srozumitelným jazykem, ale se značnou dávkou neuchopitelného tajemna. Jiří Hauschka si získal renomé doma i v zahraničí, a to nejen v okruhu sympatizantů stuckismu, uměleckého směru vracejícího současnému výtvarnému umění srozumitelnost a schopnost elementární komunikace. Porozuměli mu návštěvníci galerií i odborníci nejen u nás, ale i ve Velké Británii, USA, Itálii či v Německu. V Praze Hauschka vystavuje po bezmála pětileté pauze. Kurátorem výstavy je Martin Dostál.

Více informací na www.cernalabut.cz.

Výstava Sovy nejsou tím, čím se zdají být je autorovým vnitřním poutnickým dialogem a nabízí obrazy inspirované nejednoznačným vztahem člověka a přírody. Přírodu vnímá autor v širším slova smyslu než jen jako krajinu, flóru a faunu, tedy to, co najdeme za vesnicí nebo městem. Jde o vše, co nás obklopuje a navíc člověk nemusí být vždy přímo účasten. Hauschka si je vědom, že příroda má svoji vizuální stránku velmi silnou a rozmanitou a je schopna v interakci s naším vědomím navodit překvapivé emoce. „Za poslední dobu jsem prožil zajímavé a vyhrocené období a odchod do světa přírody byl pro mne nezbytností. Člověk potom dokáže vidět věci jinak než jen černobíle,” vysvětluje Jiří Hauschka a k lynchovskému názvu výstavy dodává: „Skvěle vystihuje to, co se v mém světě odehrává a jak ho i vnímám. Není nikdy černobílý a někdy dokonce to, co se tváří nějak, je ve skutečnosti zcela jinak.”

Ačkoliv Jiří Hauschka nevystudoval žádnou uměleckou školu, je zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a v řadě soukromých sbírek u nás i v zahraničí. Hauschka se dopracoval k osobité a velmi zajímavé podobě malby, která osciluje na hranici abstrakce a figurace. Jako jeden z prvních českých umělců se přihlásil k mezinárodnímu stuckistickému hnutí, jehož je dodnes aktivním účastníkem, což dokládá řada uskutečněných výstav ve Velké Británii i v Praze, včetně samostatné výstavy Emotional Landscapes v londýnské The Residence Gallery v roce 2006 či společné výstavy s Jaroslavem Valečkou v londýnské Red Gate Gallery v roce 2011. Posledním zahraničním úspěchem byla jeho účast na přehlídce NordArt Kunstwerk Carlshütte v severoněmeckém souměstí Rendsburg - Büdelsdorf. Narodil v roce 1965 v Šumperku a v současnosti žije v Praze.

Stuckismus je umělecký směr, který vznikl v Británii v roce 1999, a za jeho zakladatele jsou považováni Charles Thomson a Billy Childisch. Hlásí návrat ke klasickým způsobům a technikám výtvarné tvorby, malbě a sochařství. Odmítá zejména současné konceptualistické směry, vystavující coby umělecká díla rozestlané postele, poházené odpadky, kupky sena nebo dokonce mrtvá zvířata. Název vznikl z anglického slova stuck (uvíznutí, zaseknutí), kterým konceptualistka Tracey Emin označila jejich malby.