Rožmitál pod Třemšínem. Město J. J. Ryby, historických automobilů i vyřezávaných erbů

11. prosinec 2023, 10:48
Rožmitál pod Třemšínem. Město J. J. Ryby, historických automobilů i vyřezávaných erbů

Rožmitál pod Třemšínem je malebné město, které leží v krásném údolí pod zalesněnými brdskými vrchy, v kraji pod památným Třemšínem. Město je vzdáleno 80 km jihozápadně od Prahy a 17 km od Příbrami.

Město a jeho historie

Ve Starém Rožmitále stojí od nepaměti farní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátními varhanami z roku 1750, na něž v letech 1788 – 1815 hrával Jakub Jan Ryba. Zde pravděpodobně roku 1796 zazněla poprvé jeho slavná Česká mše vánoční „Hej mistře“.Pro početnější, předem ohlášené skupiny je možná prohlídka kostela s ukázkou hry na historické varhany.
Městu vévodí renesanční zámek, v minulosti majetek slavných Lvů z Rožmitála, který je však pro veřejnost uzavřen. Významné osobnosti města si Rožmitálští každoročně připomínají na letní slavnosti Den s českou královnou. Na počest vzácné návštěvy se scházejí kejklíři a komedianti, kteří vždy baví velké i malé návštěvníky do pozdních večerních hodin.

Podbrdské muzeum

Na vaši návštěvu se těší Podbrdské muzeum s Památníkem Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů. Díky evropským fondům vznikl v Rožmitále rozsáhlý muzejní komplex, který najdete pod náměstím v areálu bývalého Agrostroje. Expozice vás seznámí s historií chudého kraje pod Třemšínem, s tou nejstarší, kdy panství spravovali Lvové z Rožmitála i s dobou, kdy zde vyučoval a tvořil Jakub Jan Ryba. Najdete zde i originální práce lidové umělecké tvořivosti, chrám sv. Víta ze stébel žitné slámy v měřítku 1:60 a největší sbírku vyřezávaných erbů v Čechách. Součástí muzea je také galerie a soukromá sbírka historických automobilů převážně značky Aero.

Návštěvní doba:
úterý - neděle: od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
V pondělí zavřeno, pokud není státní svátek.

Hlavní expozice je umístěna ve dvoupatrové budově, navazující na halu, ve které je umístěna galerie. Součástí muzea je i expozice historických automobilů, stodola, venkovní učebna a dětské hřiště.
Expozice pánů z Rožmitála přibližuje dobu, kdy kraj osídlil rod Buziců, postavil zde hrad, začal používat přídomek z Rožmitála a dostal se do nejvyšších státních služeb.

Druhé patro s expozicí Jak se žilo na Podbrdsku je věnováno historii kraje, jeho kouzelné přírodě, která odpradávna poskytovala obyvatelům suroviny, které určovaly rozvoj řemeslné výroby, chudému životu místních obyvatel, historii města, významným osobnostem i lidové umělecké tvořivosti.
Památník J. J. Ryby a České mše vánoční vás seznámí s neobyčejným příběhem života kantora a hudebního skladatele, kterého proslavila jediná skladba a jehož jméno je nerozlučně spjato s Rožmitálem.

Expozice historických automobilů nabízí nejucelenější sbírku 32 vozů AERO včetně tří karoserií od firmy Sodomka.

Ve Stodole najdete expozici starých zemědělských strojů a nářadí. Venkovní učebna s interaktivními prvky je určena dětským návštěvníkům, kteří zde nenásilnou a hravou formou objevují nové skutečnosti. V areálu je také dětské hřiště.

Podbrdské muzeum

adresa: Palackého 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
telefon: 311 249 262
e-mail: [email protected]

www.podbrdskemuzeum.cz

Rožmitál pod Třemšínem

adresa: Náměstí čp. 8, 262 42  Rožmitál pod Třemšínem
telefon: +420 318 665 001-2
e-mail: [email protected]
www.rozmitalptr.cz

Akce Rožmitálu pod Třemšínem a okolí

22.6.2024, 10:00 – 11:00
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO KRÁLOVNU Letos na téma: RYTÍŘSKÝ TURNAJ. Výzva pro všechny malé i velké... více
22.6.2024, 10:00 – 22:00
V sobotu 22. června zveme všechny z blízka i z daleka do Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku na jednadvacátou Slavnost krá­lovny... více
15.7.2024 – 20.7.2024, 23:59
Podbrdské muzeum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR V.v.i. a Základní školou Jakuba Jana Ryby pro Vás... více
14.6.2024, 9:00 – 15.9.2024, 17:00
Tradiční letní interaktivní výstava Podbrdského muzea letos nabídne spoustu zábavy se stavebnicí LEGO®! více
1.3.2024 – 15.12.2024, 23:59
Součástí rozsáhlého muzejního komplexu je tzv. stodola, jejíž prostory slouží k postupnému vytváření interaktivních expozic, které... více
1.3.2024 – 15.12.2024, 23:59
Nabízí nejucelenější sbírku 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka. více
1.3.2024 – 15.12.2024, 23:59
Expozice seznamuje s neobyčejným životním příběhem a tragickým osudem kantora a hudebního skladatele, jehož jméno je nerozlučně spjato... více
1.3.2024 – 15.12.2024, 23:59
Expozice Jak se žilo na Podbrdsku je příběhem krajiny a člověka. Návštěvníky provede překrásnou brdskou krajinou, přírodou,... více
1.3.2024, 9:00 – 15.12.2024, 17:00
Expozice pánů z Rožmitála mapuje historii rodu, jehož kořeny sahají až do 12. století, a seznamuje s osudy jeho nejslavnějších... více