PASK – Pavilon skla v Klatovech. Ukrývá největší a nejcennější evropskou sbírku skla Lötz

9. únor 2023, 11:49
PASK – Pavilon skla v Klatovech. Ukrývá největší a nejcennější evropskou sbírku skla Lötz

V šumavském údolí poblíž Kašperských Hor pracovala do poloviny 20. století sklárna, která patřila na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století k naprosté světové špičce. Zdejší skla ve stylu secese a moderny často vyráběná podle návrhů předních soudobých výtvarníků vynikala kvalitou designu a dokonalým technickým provedením. Skláři z Klášterského Mlýna byli proslulí svým umem a výrobky z jejich rukou našly zákazníky v mnoha zemích světa. Sklo Lötz se stalo pojmem a zůstalo jím dodnes. Na trzích se starožitnostmi je tím nejvyhledávanějším a pro mnoho sběratelů se stalo celoživotní láskou. Díky jednomu rakouskému sběrateli, který se nezištně chtěl o radost ze své sbírky podělit s ostatními, mají od roku 2014 obyvatelé i návštěvníci Klatov možnost zhlédnout v Pavilonu skla jednu z největších a nejcennějších evropských sbírek skla Lötz. Více než 800 kusů šumavského skla z Klášterského Mlýna zde potěší svou krásou nejen milovníky skla.

Za návštěvu stojí i samotný pavilon, který za svou nadčasovou a architektonicky jedinečnou přestavbu získal v roce 2015 cenu v soutěži Grand Prix architektů Národní cenu za architekturu v kategorii přestavba.

Výstavní pavilon v zahradě u Muzea Dr. Karla Hostaše byl postaven v 60. letech 20. století v tzv. akci „Z“ pro výstavy klatovských karafiátů. Později byl ale využíván pro účely převážně amatérských uměleckých výstav (např. AMTEX), které bývaly velmi populární. V 80. letech byl pavilon rekonstruován, ale záhy začal sloužit jen jako depozitář muzea. Jako součást muzea později přešel do majetku nově vzniklého Plzeňského kraje. V roce 2012 se podařilo Městu Klatovy získat pavilon zpět výměnou s krajem, a to otevřelo cestu k jeho revitalizaci. Na jaře 2013 vypsalo město Klatovy architektonickou soutěž na úpravu pavilonu a v ní zvítězil projekt studia Ateliér 25 architektů Martina Kožnara a Jiřího Bízy. Jejich projekt zaujal jednoduchou nápaditostí řešení i koncepcí prostoru jako zóny klidu a světla. 

Kromě stálé výstavy jsou kurátorkou paní PhDr. Jitkou Lněničkovou připravovány i krátkodobé výstavy z historie i současnosti sklářského odvětví.

Pro nejmenší děti je připraven naučný program o výrobě skla, pro malé i větší jsou k dispozici pracovní listy, za jejichž vyplnění je připravena malá odměna. A třikrát do roka jsou uspořádány tvůrčí dílny, kde si každý může vyzkoušet různé techniky zdobení skla anebo si vyrobit nějaký dárek z korálků.

PASK – Pavilon skla

adresa: Denisova 148, Klatovy
telefon: +420 376 333 042
e-mail: [email protected]

www.pask-klatovy.cz