Free Czechoslovak Air Force Associates bojuje proti úsilí pražského odboru památkové péče o odstranění Okřídleného lva

9. říjen 2014, 9:19
Free Czechoslovak Air Force Associates bojuje proti úsilí pražského odboru památkové péče o odstranění Okřídleného lva

The Free Czechoslovak Air Force Associates (fcafa.wordpress.com), organizace věnovaná zachování vzpomínky na 2 500 československých mužů a žen, kteří během druhé světové války sloužili v britském Královském letectvu (RAF), dnes vyjádřila svou podporu památníku Okřídleného lva, který byl odhalen 17. června 2014 v Praze, a také své zarmoucení nad negativním postojem odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP-OPP) k památníku Okřídleného lva:

 „Současný postoj MHMP-OPP k památníku Okřídleného lva je podle nás zneuctěním dvou a půl tisíců československých mužů a žen, kteří během druhé světové války bojovali po boku britského Královského letectva (RAF). Jejich snaha znevážit tyto letce útokem na památník Okřídleného lva je v našich očích nanejvýš nepochopitelná. Možná by pan Skalický změnil svůj postoj, kdyby býval měl příležitost setkat se 17. června 2014 s devíti veterány a také s početnými příbuznými a potomky dalších dvou a půl tisíců veteránů, a kdyby býval byl svědkem jejich skromnosti a pokory v souvislosti s jejich odvážným bojem za svobodu a demokracii. Za jakým účelem pochroumala nepochopitelná opozice pražského odboru památkové péče vůči památníku pověst dvou a půl tisíců mimořádně statečných mužů a žen? To dokáže možná vysvětlit jen pan Skalický.

Doufáme, že Okřídlený lev zůstane díky veřejné podpoře, podpoře potomků a příbuzných veteránů z celého světa, z nichž se mnozí slavnostního odhalení sami zúčastnili, a také díky neochabující podpoře ze strany sdružení, klíčových ministerstev, předních úředníků a vedoucích politiků po celém světě, na Klárově.“