Světový den zvířat v Zoo Brno

4.10.2023

Ke Světovému dni zvířat jsme pro děti i jejich rodiče připravili naučnou stezku po zoo. Tradičně se budeme věnovat zajímavostem ze zvířecí říše i ohroženým druhům zvířat. Soutěžní formuláře si můžete vyzvednout na pokladně zoo. 

Cena vstupenky: 120-180 Kč
Světový den zvířat v Zoo Brno
  • Adresa:
    U Zoologické zahrady 46,
    Brno, 635 00

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace nabízí svým návštěvníkům už od roku 1953 prostor pro aktivní odpočinek a poznání.

Ode dne slavnostního otevření se změnila nejen tvář zoologické zahrady, ale také potřeby jejích návštěvníků. Vývoj, který má ve všech vyspělých společnostech společné rysy, přiměl Světovou organizací zoologických zahrad a akvárií (WAZA) k formulování nového poslání zoologických zahrad. Podle vyhlášení tohoto prestižního seskupení nejvýznamnějších zoologických zahrad budou jejich další aktivity směřovat zejména k poskytování odpočinku a relaxace svým návštěvníkům, k nenásilnému získávání informací o přírodě a vzdělávání v oblasti její ochrany, jakož i k posilování kladného vztahu k ní, k chovu vzácných a ohrožených druhů zvířat a k výzkumu zaměřenému na záchranu těchto druhů žijících dosud ve volné přírodě.