Luže a okolí, to je krásná příroda spojená se zajímavou historií

29. březen 2024, 10:46
Luže a okolí, to je krásná příroda spojená se zajímavou historií

Město Luže se nachází v Pardubickém kraji, jen 18 kilometrů jihovýchodně od Chrudimi, leží na přechodu Českomoravské vysočiny do roviny. 

 

Historické stavby města Luže

Najdete zde několik významných historických staveb. Dominantou města je barokní poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku, který byl postaven v letech 1690 – 1695 italským architektem G. B. Alliprandim podle plánu P. I. Bayera. Kostel svatého Jiří byl založen roku 1350. Původně byl dřevěný, ale po bitvě na Bílé hoře byl zbořen a vystavěn nový. Jednolodní budova kostela je v gotickém slohu. Kolem kostela se rozprostírá menší hřbitov, na kterém se v minulosti nacházela i kostnice.  Kaplička Panny Marie Růžencové vznikla pravděpodobně v souvislosti s opravou kříže v roce 1910, který stojí v její blízkosti. Po znovuvysvěcení slouží opět jako duchovní centrum obce. Interiér kapličky je vybaven dřevěnými lavicemi. Naleznete zde obraz Panny Marie Růžencové, jehož autorem je akademický sochař Petr Váňa.

Zřícenina hradu Košumberk

Nedaleko města se nachází zřícenina hradu Košumberk. Zřícenina gotického hradu byla založena ve 13. století nad údolím říčky Novohradky. Do dnešního dne se dochovaly zbytky opevnění několika budov a hradní věže. V dobrém stavu zůstala dochována budova purkrabství, ve kterém je v současnosti zřízeno muzeum. Místo se nachází v krásné přírodě, sálá z něho energie a klid.

Zajímavá výletní místa v okolí

V okolí naleznete mnoho zajímavých míst. V přírodní rezervaci Střemošická stráň se nachází opuková stráň se vzácnou květenou, jako je např. střevíčník pantoflíček. Na území rezervace se nachází vyhlídkové místo Poklona s trojbokým barokním sloupem Nejsvětější Trojice z roku 1730. Je postaven na opukové stráni, která je chráněným územím. Sloup je ozdoben barokní plastikou. Nabídne vám krásný pohled na Luži, Košumberk a do dalekého okolí. K místu se váže několik zajímavých pověstí. Blízká dřevěná rozhledna Jahůdka je 12 metrů vysoká a je složena ze tří nad sebou umístěných vyhlídkových plošin. Za příznivého počasí nabízí krásný výhled na Orlické hory a město Luže.

Naučné stezky — městem i okolím

Navštivte krásné okolí města Luže, kde postupně vzniká nová naučná stezka Krajem Slavatů. Bude ji tvořit komplex 4 místních vycházkových okruhů a jeden městský okruh: Vycházkový okruh Přírodou se čtrnácti svatými pomocníky, Cyklookruh S Divišem za výhledy, Vycházkový okruh Za zazděnou Markétou a Běžecký okruh Dobývání hradiště. Naučná vlastivědná stezka města Luže je zaměřena na místní památky. Trasa má 5 zastavení a je dlouhá do 5 kilometrů, nemá určený začátek ani konec. Stezka seznamuje s historií hradu Košumberk a poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku, arboretem Hamzovy odborné léčebny, zastavení je i u kaple sv. Jana Nepomuckého. Hamzův Park a arboretum je krásným lesoparkem, který je využíván především pro terapii klientů léčebny, nachází se zde cizokrajné, dnes již bezmála stoleté druhy dřevin. Parkem vede naučná stezka, kde naleznete poznávací trasy dřevin čtyř světadílů.

Turistické informační centrum

adresa: náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
telefon: 463 034 720
e-mail: [email protected]

www.luze.cz

28.4.2024, 16:00 – 18:00
Písňová tvorba i operní árie v provedení úspěšné mezzosopranistky. více