Nádhera a pestrost drahých kamenů, zábava, akce i poučení – to je Muzeum Českého ráje v Turnově

26. srpen 2022, 12:09
Nádhera a pestrost drahých kamenů, zábava, akce i poučení – to je Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum Českého ráje v Turnově je živou, akční institucí, která vás pobaví i poučí.

Specializací muzea jsou drahé kameny a jejich zpracování (tzv. kamenářství), které je typickým řemeslným odvětvím regionu. Najdete zde geologicko-mineralogickou expozici, která Vás zavede do pestrého světa nerostů, na ukázkách broušených a rytých drahokamů se seznámíte s technologií jejich zpracování a představí se i historické šperky, následované těmi, které od roku 1984 vznikají na mezinárodních šperkařských sympoziích v Turnově. V podzemní Klenotnici je vystavena luxusní historická kolekce šperkařských prací ze sbírky turnovské umělecko-průmyslové školy. Turnovské muzeum je živou institucí, která aktivně přibližuje zajímavou formou historii, oživuje tradice a řemesla pořádáním řemeslných dílen a workshopů, zábavně-naučných programů pro děti i dospělé.

Atraktivním cílem v turnovském muzeu se stala expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa. Nová výjimečná expozice pro všechny milovníky skal a hor. Jedinečná stálá expozice svého druhu i rozsahu v České republice. V interiéru nenajdeme jediné rovné místo – ve skalách také není. Návštěvníci zůstávají při pohybu v expozici ve střehu, každým krokem si musí uvědomovat, že cesta není rovná, je klikatá a často se láme. Horolezecká expozice je rozdělena do tří základních částí. V úvodu je představeno horolezectví jako fenomén, který se vymanil z nezbytných životních potřeb člověka; jako něco, co se nemusí, ale chce. V další části návštěvníci zjistí, že existuje spousta stylů a způsobů, jak ve skalách dosáhnout svých cílů a třetí část tvoří jádro celé expozice, protože se věnuje více než stoletému příběhu lezení v Českém ráji. Nová třípodlažní budova expozice vznikla na místě bývalé galerie. Z původních prostor zůstala jen její obvodová stěna, kde je již více než 40 let instalován obraz výjimečných rozměrů Bitva pod Hrubou Skálou (10 x 8,5 m). Ten byl ponechán na místě, a nejenže se stal součástí expozice, ale byl do ní i aktivně zapojen. Expozice propojuje klasické výstavní přístupy s nejmodernějšími technologiemi. Pomocí videomappingu jsou rozpohybováni lezci na stěnách či ožívá rozměrný obraz Mikoláše Alše. Děti mají k dispozici via ferratu nebo zastávky s horolezeckými uzly. Obsahově doplňuje expozici velká interaktivní obrazovka, která expoziční texty výrazně rozšiřuje a nabízí doplňující informace k představovanému tématu. Horolezecká expozice má dva základní cíle, a to informační a popularizační. Obsahuje dostatečné množství informací, které poskytnou ucelený přehled o historii pískovcového lezení a o vývoji vybavení či lezecké technice. V exteriéru expozice si můžete vyzkoušet lezení bez jištění na boulderingové stěně. Cílovými návštěvníky expozice jsou nejen horolezci-sportovci, kteří každoročně do Českého ráje přijíždí, ale i široká turistická veřejnost.

Pokud se chcete vydat na cestu do historie a zažít autentické prostředí selské usedlosti jste srdečně zváni na Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, který je etnografickou expozicí turnovského muzea. Národní kulturní památka Dlaskův statek v Dolánkách je typickou a vzácně dochovanou ukázkou tradiční lidové architektury Pojizeří. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v údolí řeky Jizery v roce 1716. V interiéru se nacházejí často obměňované expozice zachycující život našich předků, celý areál během roku často ožívá folklórními a řemeslnými akcemi.

Těšíme se na Vás.

Muzeum Českého ráje v Turnově

adresa:  Skálova 71, 511 01  Turnov
telefon: +420 481 322 106
e-mail: [email protected]

Více informací na webových stránkách muzea www.muzeum-turnov.cz, facebooku a instagramu.

Akce Muzea Českého ráje v Turnově a okolí

7.9.2023 – 7.9.2024, 23:59
Muzeum Českého ráje v Turnově otevřelo Výstavní síň Viléma Heckela, který patřil bezpochyby k nejtalentovanějším fotografům... více