Tomáš Mazáč: Úvod do evangelického výtvarnictví

15.2.2023, 18:00 – 19:00

Přednáška k výstavě Posvátné umění v nesvaté době.

Cena vstupenky: 50 Kč

Přednáška se bude zabývat fenoménem novodobého výtvarného umění v protestantských bohoslužebných interiérech se zvláštním zřetelem k Českobratrské církvi evangelické. Při zohlednění historického pozadí, teologických specifik a soudobé liturgické praxe se pokusí k tomuto mnohotvárnému, často však opomíjenému tématu nabídnout interpretační východiska.

Tomáš Mazáč – absolvent srovnávacích uměnovědných studií na FF MU v Brně, autor odborných monografií Hledání českobratrského výtvarnictví (2018) a Nástin všesokolského výtvarnictví (2019).