Zámecký areál Ctěnice

15. srpen 2013, 9:29
Zámecký areál Ctěnice

Malebné prostory zámku a celého přilehlého areálu využívá Muzeem hlavního města Prahy k prezentaci svých bohatých sbírkových fondů.

Jedinečný zámecký a hospodářský areál mající středověký původ a jádro byl postupně podle požadavků doby upravován do renesanční a později i do barokní podoby. Původní tvrz byla založena na výběžku ostrohu, okolo ní obíhal hradební vodní příkop, tvrz chránila mohutná hranolová vstupní věž. Základní dispozice objektu pochází z pozdně gotické přestavby. Zámecká křídla se rozkládají na nepravidelném půdorysu kolem centrálního dvora, přičemž nejstarší jádro je lokalizováno do dnešního severního křídla. 

Dějiny a stavební vývoj Ctěnic

Expozice připomene dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou shlédnout například unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.

Z historie Vinoře

Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha – Vinoř seznámí návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce. Z exponátů stojí za pozornost dochovaný vycházkový oblek požárníka nebo pluviál z 19. století zapůjčený z Farního úřadu Vinoř.

Řemesla v pořádku

Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost.

Nádraží Praha-Těšnov a Negrelliho viadukt

Stálá expozice zahrnuje model budovy nádraží Praha-Těšnov i trať procházející po Negrelliho viaduktu.

Otevřeno

Výstavy jsou přístupné:
pondělí-úterý-středa zavřeno
čtvrtek-pátek 10:00–16:00
sobota–neděle: 10:00–18:00

Vstupné

na výstavy: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 70 Kč, rodinné 270 Kč, školní skupiny 60 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let a ZTP zdarma.

Zámecký areál Ctěnice

adresa: Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř, 190 17
telefon: 286 001 366, 606 859 952
správce: Muzeum hlavního města Prahy

www.muzeumprahy.cz

Výstavy a akce na zámku Ctěnice

26.5.2022 – 2.10.2022, 23:59
Muzeum města Prahy pořádá v Zámeckém areálu Ctěnice výstavu věnovanou obuvi a ševcovskému řemeslu, které představí na... více