VORTex: R&R na táboře v SI na Staromáku

14.2.2023, 18:30 – 20:30

Další setkání z dílny VORTexu - víkendu pro oddílové rady nad přípravami táborů. Tentokrát na téma R&R na táboře.

Pojďte společně s celou oddílovou radou nebo i sami hledat, kde je místo nejstarší výchovné kategorie na táborech těch mladších. Mají mít na každém táboře všichni vlastní program? Kdo a jaký jim ho má připravovat? Co má být jejich úkolem? Jak mít vůdce mezi světluškami a vlčaty čas věnovat se výchově roverů a rangers, které u roje nebo smečky pomáhají? Přijďte sdílet svoje zkušenosti, starosti i otázky.

Kde: Skautský institut na Staromáku, Staroměstské náměstí 4, Praha 1