Živý Betlém na Čankovské - Karlovy Vary

1.12.2022, 17:00 – 18:00

Rádi bychom Vás pozvali na naše první vánoční setkání na pobočce Čankovská. 1. 12. 2022 od 17:00 na Vás čeká představení Divadla dětí Karlovy Vary, které nám představí křesťasnké tradice prostřednictvím živého Betlému. Čekají Vás koledy, staré vánoční české zvyky a především kouzelná atmosféra blížících se Vánoc.

,,Ondráši Matouši, pojďme spolu do Betléma. Na nebi se rozsvítila božská hvězda, vezměme nástroje a pojďme zahrát Ježíškovi. Půjdeme tam, kam nás vedou andělé a přineseme malému Ježíškovi dary."

Křesťanská tradice tvoří pilíř středoevropské kultury. Staletí byla předávána z generace na generaci, a právě k ní směřuje vánoční divadelní pásmo, ve kterém kromě koled připomene Divadlo Dětí staré české vánoční zvyky. Aby se tradice dostala lépe do podvědomí dětí, mohou si kromě zpívaných koled zahrát divadlo společně se souborem. Dodat adventnímu času slavnostní šat nezatížený současnou komercí, to je poslání 45minutového pásma interaktivního představení pro nejmenší. 

KDE: Městská knihovna Karlovy Vary, Čankovská