Kolaps - Divadlo Bravo!

Kolaps, součást všech životů, každodenní zkušenost, která ničí, bortí a drtí.

Kolaps - Divadlo Bravo!
  • Adresa:
    Anežská 811/12
    Praha 1 110 00

Kolaps, který buduje, zoceluje, utužuje, nebo se jen rutinně vrací, aniž bychom si všimli a uvědomovali si jeho přítomnost. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín. Zajímá nás podstata kolapsu, to, co dělá s jedincem a co naopak s celou společností. Otočí se společnost ke kolabujícímu zády? Využije společnost kolapsu jedince, nebo nabídne pomocnou ruku?

Projekt vznikl za podpory Magistrátu hlavního města Praha a Ministerstva kultury ČR.

Termíny