Město Habartov

17. duben 2023, 5:04
Město Habartov

Město Habartov se nachází v trojúhelníku známých lázeňských měst Karlovy Vary - 25 km, Františkovy Lázně - 20 km a Mariánské Lázně - 35 km.

Historie

První zmínky pocházejí z roku 1339. V průběhu let město patřilo pod vládu saských vévodů a následně Nosticů, v pozdějších letech byl Habartov připojen k hartenberskému panství. Na konci feudalismu byl Habartov vsí s téměř 700 obyvateli. Díky rozvoji těžby uhlí a zpracování nerostů v těsné blízkosti Habartova došlo i k růstu obce. Při pokusu henleinovců dne 13. záři 1938 o fašistický puč v českém pohraničí došlo ke známé krvavé srážce, když se zdejší henleinovci pokusili obsadit četnickou stanici.Nejen těmto událostem je věnována expozice muzea v bývalé škole, které bude otevřeno v červnu 2009 (www.muzeum-habartov.cz).

Současnost

Dnešní město Habartov se svými 5476 obyvateli se rozkládá z větší části na mírném svahu severozápadního okraje sokolovské hnědouhelné pánve. Původně stála obec Habartov jižněji a s postupující těžbou zbyla jen malá část. Do 1. dubna 1976 tvořilo město nové sídliště se zbytkem staré obce a dvě místní části Kluč a Úžlabí. V roce 1976 byla pak k Habartovu připojena obec Lítov a osada Na rovince a Horní Částkov.

Cyklostezky a rekreace

Na okraji města se nacházejí v bývalém dolovém území vodní plochy, které slouží k rekreaci a v jejich okolí se nachází řada cyklostezek. V bezprostředním okolí vodní plochy lze k aktivnímu odpočinku využít také in - line okruh v délce cca 4 km. V tomto území vznikl rovněž geopark, kde je možno vidět rekultivované dolové území.

Budoucnost města je spojena s budovaným jezerem Medard (500 ha vodní plochy) které je napouštěno na jižní straně Habartova.

Habartov

adresa: Náměstí přátelství 112, 35709, Habartov
e-mail: [email protected]

www.mestohabartov.cz

Akce v Habartově a okolí

22.6.2024, 14:00 – 18:00
"Těšíme se na prázdniny" v sobotu 22. 6. 2024 od 14.00 hodin. více