Historická stereovize - Technické muzeum v Brně

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Světelná panoráma (stereovize) je prohlížecí přístroj na stereodiapozitivy, který může používat až pětadvacet diváků současně. 

Využitím optických zákonů vytváří panoráma u diváků dojem trojrozměrnosti sledovaného obrázku. Na přelomu 19. a 20. století byly světelné panorámy oblíbenou atrakcí - předchůdkyní biografů. Toto zařízení TMB je jedním z mála doposud provozuschopných originálů ve střední Evropě, každý měsíc je instalován jiný program. Expozice je ztvárněna ve stylu secese a postsecese – doby, kdy byl přístroj v provozu. Její součástí je rovněž dokumentace k vývoji stereoskopie, včetně vysvětlení jejího principu a využití a pozoruhodných exponátů.