Paradox: Hlas dětí ve vzdělávání

28.1.2021, 18:00 – 19:30

Jakou roli sehrávají děti ve vzdělávání teď a jakou mají sehrávat v budoucnu? Jak přitahovat zájem dětí k samotnému procesu učení a podporovat tak jejich zvídavost? Jak můžeme nasloucháním jejich hlasu ovlivnit jejich pohled na budoucnost, globální témata, aktivní občanství, změny klimatu? A jakou roli v tom sehrávají přístupy definované jako kreativní učení?

Obraz školy vnímané jako prostředí pasivní konzumace vědomostí a informací se pod vlivem společenských a technologických změn proměňuje. Jakou roli sehrávají děti ve vzdělávání teď a jakou mají sehrávat v budoucnosti? Co mohou a co by měly být schopné ovlivnit? Jakými prostředky dokážeme stimulovat aktivní přístup dětí a mladých lidí? Jak přitahovat zájem dětí k samotnému procesu učení a podporovat tak jejich zvídavost? Jak můžeme nasloucháním jejich hlasu ovlivnit náš společný pohled na budoucnost, globální témata, aktivní občanství nebo změny klimatu? A jakou roli v tom sehrávají přístupy definované jako kreativní učení?

Hosté diskuze

Zuzana Demlová – umělkyně a kulturní manažerka
Katarína Kalivodová – ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání
Jaroslav Anděl – kurátor a pedagog
Petr Franc – člen předsednictva České středoškolské unie
Zdeněk Slejška – ředitel nadačního fondu Eduzměna

Diskuzi budeme streamovat živě ve čtvrtek 28. ledna od 18 hodin na Youtube a Facebooku Centra DOX 

Diskuzi připravilo Centrum současného umění DOX ve spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy jako součást festivalu Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání.