Klatovské katakomby

8. listopad 2023, 10:41
Klatovské katakomby

Při návštěvě Klatov určitě neopomeňte nejnavštěvovanější památku, kterými jsou krypty pod jezuitských kostelem zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignáci z Loyoly – krátce zvané katakomby. V kryptách se pohřbívalo v letech 1676-1783 a svůj poslední odpočinek zde nalezlo více než 200 zemřelých z řad příslušníků jezuitského řádu a podporovatelů řádu.

Těla byla uložena v dubových rakvích na dřevěných hoblinách a obložena chmelem. Díky důmyslnému větracímu systému těla rychle vyschla a došlo tak k jejich přirozené mumifikaci.

Bohužel v 19. a 20. století došlo k narušení ventilačního systému a většina těl se rozpadla, v roce 1937 jich přes 140 bylo pohřbeno na klatovském hřbitově. V současné době je zde 36 mumií a 3 kosterní ostatky, z nichž jedny uložené v původní rakvi byly nalezeny až při stavebních pracích v roce 2021. Všechny mumie i kosterní ostatky jsou od r. 2000 v pravidelné péči odborného týmu restaurátorek.

V roce 2011 prošly krypty velkou rekonstrukcí, při které byly také obnoveny ventilační průduchy vedené až nad střechu kostela a tím se podařilo navrátit funkčnost ventilačního systému. Rekonstrukcí se rovněž zpřístupnili další prostory krypt a současná expozice se rozkládá na ploše více než 800 m2.  Přibližuje návštěvníků historii jezuitského řádu v Klatovech, jejich působení v Čechách i ve světě a jejich přínos v oblasti vědy, medicíny, školství. Výstava je doplněna interaktivními obrazovkami a projekčními plátny.

V jedné z krypt se můžete podívat do tváře Anežce Příchovské z Příchovic, podporovatelce řádu, jejíž tělo se zachovalo ve výjimečném stavu včetně oblečení. Na základě CT vyšetření a následně pomocí 3D tiskárny vznikl model její lebky, kterému antropoložka vdechla život. Restaurátorka pak ušila repliku jejích pohřebních šatů.

Prohlídka katakomb je individuální (trvá 30–45 minut), ale po většinu roku je přítomen i průvodce, který vás expozicí provede, ať už individuálně nebo v sezóně při pravidelných komentovaných prohlídkách. Pro děti máme připravené pracovní listy, za jejichž správné vyplnění dostanou zajímavou odměnu.

V pokladně katakomb je rovněž zakoupit si vstupenky na další okruhy, kterými je komentovaná prohlídka arciděkanského kostela a komentovaná prohlídka jezuitského kostela, který byl v roce 2021 nově opraven. Návštěvník také může využít slevu na společnou vstupenku do katakomb a PASKu.

Katakomby jsou přístupny celoročně každý den (s výjimkou 24. a 25. prosince a 1. ledna). Otevírací dobu a výši vstupného najdete na webových stránkách. Doporučujeme návštěvu skupin předem objednat mailem.

Klatovské katakomby

adresa: Denisova 148, Klatovy
telefon: 00420 376 320 160
e-mail: [email protected]; [email protected]

www.katakomby.cz