Železná Ruda

22. srpen 2023, 10:56
Železná Ruda

Toto horské město se nachází v údolí říčky Řezné lemovaném horskými vrcholy. Proto je Železná Ruda ideálním místem pro zimní a letní turistiku, lyžování, cyklistiku, ale i další sporty. Na své si přijdou i milovníci přírody nebo ti, kteří vyhledávají klid a relaxaci. Jeho součástí je také Alžbětín, Hojsova Stráž a Špičák.

Krátce z historie

Původní osada vznikla v první polovině 16. století při říčce Řezná na důležité obchodní stezce z Čech do Bavorska. Důvodem byly naleziště železné rudy, odkud pochází i název města. Naleziště byla vyčerpána během 150 let a v Železné Rudě se proto začalo rozvíjet sklářství, které zde mělo výborné podmínky, dalo vzniknout 11 hutím, a udrželo se zde až do konce 19. stolení. Roku 1849 obdržela osada statut městyse. Koncem 19. století nabylo město na významu vybudováním železniční tratě z Plzně do Bavorska s nejdelším tunelem v tehdejším Rakousko-Uhersku. Železnorudsko začali vyhledávat návštěvníci, které lákal nezaměnitelný ráz krajiny. Od konce 19. století zde dochází k neustálému rozvoji cestovního ruchu.

Současnost

V současné době je Železnorudsko významným střediskem cestovního ruchu. Díky své velmi výhodné poloze nedaleko hranic s Německem představuje skvělé místo pro poznávání Šumavy a současně i Bavorského lesa. Množství turistických a cykloturistických tras, naučných stezek, rozhleden (na vrcholech Pancíř a Špičák), upravených běžeckých stop a bezprostřední dostupnost kvalitních lyžařských areálů dělají z města a jeho okolí ráj pro sportovce i milovníky přírody. Zároveň poskytuje Železnorudsko turistům i sportovcům kvalitní zázemí s množstvím hotelů, penzionů, apartmánů, restaurací i obchodů. Velkou výhodu představuje vlakové a autobusové spojení do Klatov, Plzně, Prahy a sousedícího Bavorska.

Velkým lákadlem pro návštěvníky jsou ledovcová jezera, kterých je na Železnorudsku hned několik. Špičák je příjemným výchozím místem pro výlet k Černému i Čertovu jezeru, kam zvládnou dojít i rodiny s menšími dětmi. Výlet je možné prodloužit až k vodopádu Bílá Strž. K Černému jezeru jezdí v létě vláček. Dalšími i když trochu vzdálenějšími jezery jsou Laka a Prášilské jezero, které mohou být zajímavým cílem nejen pro pěší ale i cyklisty. Na bavorské straně nedaleko za hranicemi je možné navštívit Velké Javorské a Malé Javorské jezero.

Církevní památky

Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Železné Rudě
Kostel byl vybudován v barokním stylu na přání a náklady hraběte Johanna Heinricha Notthaffa z Wernbergu v letech 1729–1732. Mezi jeho zvláštnosti patří půdorys šesticípé hvězdy a dvě kopule s hvězdou. Kostel je zasvěcen Panně Marii Pomocné z hvězdy. Celá střecha je krytá šindelem a obtížný krov zhotovil tesař Matyáš Lehner. Hlavní dominantou kostela je mariánský oltářní obraz, který je jednou ze dvou kopií obrazu Madony s dítětem od Lucase Cranacha. V kostele se dále nachází pět postranních oltářů, křtitelnice ze šumavské žuly, lustr z jabloneckých skláren a náhrobní desky s erby členů rodu Hafenbrädlů.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Hojsově Stráží
Kostel vznikl přestavbou kaple panny Marie Růžencové v letech 1824-1826. Hlavní oltář je z původní kaple a byl vytvořen v roce 1762 dešenickým mistrem Jakubem Brandtem.

Dalšímisakrálními památkami, které můžete na Železnorudsku navštívit jsou například Křížová cesta s kaplí svaté Anny nebo Kaple svatého Antonína a svaté Barbory, která mimo jiné sloužila k pohřebním obřadům zemřelým a obětem neštěstí při stavbě Špičáckého tunelu tzv. „barabů“ pochovaných na nedalekém hřbitůvku.

Další zajímavá místa

Návštěvnické a environmentální centrum
Centrum vzniklo v nově opravené budově bývalé základní školy. Jeho expozice je věnována fauně a flóře Šumavy, lyžování a významném českém zoologovi, entomologovi, spisovateli a myslivci panu profesoru Juliovi Komárkovi, který se v Železné Rudě narodil. Výstava se detailněji věnuje historii lyžování, bobrovi a jelenovi evropskému, čápovi černému, bylinám a houbám, šumavským lesům a v neposlední řadě geologii a geomorfologii. Součástí budovy je také turistické informační centrum, které, kromě propagačních materiálů zdarma, nabízí prodej různých map, pohlednic, publikací a suvenýrů. Nechybí ani místnost s veřejným internetem, knihovna, přednáškový sál nebo 3D kino. Rodiče určitě uvítají i malý dětský koutek.

Společné česko-bavorské nádraží Alžbětín/Bayerisch Eisenstein
Nádražní budova z roku 1877 je přesně ve svém středu rozdělena státní hranicí a v současné době slouží jako informační centrum Přírodního parku Bavorský les a Národního parku Šumava. Součástí je také muzeum Přírodního parku Bavorský les za měřené na témata život netopýrů, Velký Javor, historie lyžování, stavba železnice a v nejvyšším patře je dokončován model železnice.

Muzeum Šumavy
Muzeum se nachází v původním domě sklářského rodu Abele z roku 1877. Základ expozice pochází z rodinného majetku a sbírek. Expozice se zaměřuje rovněž na sklářství a hamernictví. Vystavené sklo bylo vyprodukováno převážně v abelovských hutích.

Šumavský orloj
První šumavský orloj se nachází v centru Hojsovy Stráže od roku 2017. Jeho součástí je čtyřiadvacetihodinový ciferník, otočnými kruhy s rafičkami ukazujícími pohyb slunce i měsíce, čas a datum, hrací stroj a stroj pohánějící otočnou mapu hvězdné oblohy.

Železná Ruda

adresa: 1.máje 12, 340 04 Železná Ruda
telefon: +420 376 397 033
e-mail: [email protected] 
www.zeleznaruda.cz

Akce v Železné Rudě a okolí