Sázavský klášter - NOVINKA pro školy - edukativní interaktivní programy s tvůrčími dílnami

15.5.2019, 10:00 – 23:59

Pro rok 2019 jsme pro školní kolektivy prvních i druhých stupňů základních a speciálních škol připravili kromě standardních prohlídek klášterním areálemi  speciální interaktivní edukační program s návaznými tvůrčími dílnami dle volby pedagoga.

Cena vstupenky: 80 Kč/dítě * pg doprovod zdarma/u některých dílen symbolické příplatky  Kč

Program s pracovním názvem "Sv. Prokop" poskytne dětem základní informace o životě a době sv. Prokopa a jeho působení nejen v Sázavském klášteře a lehce jej rozšíří podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Chybět nebude ani výchovnásložka přesahující vzdělávací dějinnou linku: dotkne se i zkušeností dětí i nás dopspělých v otázce zápasu se špatnostmi. Žáci oblečení v poutních pláští plní různé úkoly, které jim pomáhají seznámit se se životem mnicha v klášteře i postevníka s jeho ctnostm i dobrou vůli, ale i s jeho soucitem a s jeho bojem proti zlu. Program je doplněn o práci s pracovními listy. Na tuto první část programu, která se odehrává v některých historií dýchajících prostorách kláštera (křížová chodba, refektář, opatská kaple, při hezkém počasí i rajská zahrada) plynule naváže jedna z tvůrčích dílen, kterou si zvolí pedagog již při rezervaci programu. Některé z nich jsou zpoplatněny symbolickým příplatkem k základnímu programu první části z důvodu zvýšených nákladů na speciální pomůcky, které si děti odnesou domů.

Nabídka návazných dílen podle předchozí dohody s pedagogem - výtvarná dílna a typ zaměření (5 variant), archeo-historická dílna na zahradě, poutnická dílna:

1. výtvarná dílna:

- písařská "PÍSAŘ/KA": kresba brkema inkoustem na barevný ruční papír (trénování estetiky, jemné motoriky, inspirace k ozdobné kaligfafii např. na přáníčka rodičům nebo přátelům, seznámení s hlaholicí nebo i středověkým latinským písmem, ukázka středověkých ruopisů z blízka) - BEZ PŘÍPLATKU

- a lá vitrážková "MALÍŘ/KA SKLA": malba speciálními barvami na sklíčka, ukázky vitráží. cvičná skládací vitráž pro menší děti, inspirace pro prázdninový program skutečné vitrážové dílny - BEZ PŘÍPLATKU

- papírová mozaika "PRAVDA SV. PROKOPA": ztvárňování sv. Prokopa a čerta a jejich charakterů - BEZ PŘÍPLATKU

- badatelská "ARCHEOLOG/ŽKA": pátrání po ztraceném (ukrytém) artefaktu a lá nálezy středověké velkomoraavské nebo české, práce archeologa, inspirace pro prázdninový Archeoden - PŘÍPLATEK 20 Kč

- památkářská "RESTAURÁTOR/KA": sestavení/opravení/ nádobky nalezené ve střepech, podstata restaurátorské práce, pomůcky a nástroje - PŘÍPLATEK 20 Kč

2.  ZAHRADNÍ ARCHEO-HISTORICKÁ DÍLNA:

- děti se seznámí se vzácným nálezem základů románského kostela sv. Kříže na severní zahradě, "pohrají" si s hlaholským písmem a budou ve skupinách plnit další úkoly a pátrat po "středověkých" artefaktech - pro tuto dílnu bude také pro třídy otevřena tzv. lesní mariánská zahrada (veřejnosti přístupná jen sporadicky) - PŘÍPLATEK 20 Kč

3.  POUTNICKÁ DÍLNA s programem u studánky Vosovky (mimo areál Sázavského kláštera):

- v místě legendárního setkání poustevníka Prokopa a přemyslovského knížete Oldřicha, kde Prokop dle středověké legendy proměnil vodu ve víno a kde je zanechán otisk "ďáblových pařátů", vyzkoušíme kritické myšlení, ochutnáme "zázračnou" vodu, ....

Všechny programy vede lektorka Martina Štědrová.

Programy se konají ve školním roce (tj. mimo prázdnin a středy 4.9.) 2019 vždy ve středu s obvyklými začátky v 10:00 a 12:30hodin. Výjimečně se lze domluvit i na včasnějším ranním zahájení (nejdříve od 9:00 hod.) a nebo naopak v odpoledním čase v o něco pozdějším čase (nejdéle od 13:00).

Objednávky (rezervace) předem na tyto programy jsou povinné. Skupina =max. 1 školní třída.

Rezervační kontakty: tel: 725875946, 327321177, e-mail: sazava@npu.cz

Program trvá 90 - 100 minut.

Scénář programu je zpracován pro děti 1. i 2. stupně základních škol, respektuje rámcový vzdělávací program pro základní školy a mírně jej rozvíjí hravou a zábavnou formou blízkou dnešní mladé generaci.

Poznámka: ve fotogalerii najdete obrázky z edukačních programů, které probíhaly v roce 2016