Význam krajiny pro vesnická památkově chráněná sídla

26.4.2017, 17:00 – 18:15

Další přednáška pro veřejnost se uskuteční ve středu 26. dubna v 17 hodin v zasedací místnosti ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. Slova se ujme specialista Tomáš Nitra.

Cena vstupenky: zdarma, , ,  Kč

Přednáška se zaměří na vztahy mezi vesnickými sídly a kulturní krajinou na ně bezprostředně navazující. Nastíní typy vesnických sídel a jejich souvislost s uspořádáním orné půdy – plužiny, která zásadním způsobem formuje krajinu extravilánu obcí. Následně se pokusí pojmenovat typy plužin při vesnických památkově chráněných sídlech v Moravskoslezském kraji a zhodnotit jejich význam pro tato sídla. Současně se zamyslí nad tím, zda by tato kulturní krajina neměla být rovněž chráněna.

Kontakty a informace:

Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537,  batkova.petra@npu.cz