Velikonoce v hornickém domku - Březové hory, Příbram

8.4.2019 – 21.4.2019, 23:59

Návštěvníci hornického skanzenu se mohou seznámit s podobou velikonočních svátků v hornické domácnosti na počátku 20. století. Přichystáno bude tradiční předvádění velikonočních zvyků a obyčejů, ukázky lidových řemesel a rukodělných prací spjatých s Velikonoci v hornickém domku v Havířské ulici.

Hornický skanzen Březové Hory

Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.