Cestovatelé do světa a svět k nám

Výstava "Cestovatelé do světa a svět k nám" je věnována fenoménu cestovatelství od konce 19. století po současnost a vychází z místních regionálních poměrů.

Cestovatelé do světa a svět k nám
  • Adresa:
    Porta coeli 1001
    Předklášteří 666 02

V úvodní části jsou zmíněni cestovatelé z Tišnovska, Brněnska a Ivančicka, kteří v minulosti našli odvahu k cestám do exotických zemí. Jsou zde nastíněny jejich osudy a ukázány předměty, které používali nebo které si odsud přivezli. Nechybí ani zastoupení misionářské činnosti v Jižní Americe a vědeckých výzkumů v Antarktidě.

Ve stopách svých předchůdců jdou dnešní cestovatelé, kteří vyrážejí za dobrodružstvím a poznáním v moderních podmínkách globalizovaného světa. Vybraní současní cestovatelé zapůjčili fotografie, předměty a formou krátkých textů se na panelech podělili o své největší zážitky.

V prostřední části výstavy jsou dva samostatné oddíly. První zachycuje příslušníky cizích národů, kteří hledali na Tišnovsku politický azyl nebo práci a nakonec zde i zůstali a založili rodiny. Druhý oddíl připomíná omezené možnosti cestování v době socialismu.
Ve výstavě nechybí ani dětská herna a pro žáky mateřských a základních škol jsou připraveny edukační programy.