Mysterium věže

2.4.2017 – 31.12.2018, 23:59

Muzeum hlavního města Prahy otevře veřejnosti 2. dubna 2016 novou stálou expozici „Mysterium věže“ ve Staroměstské mostecké věži. Stálá expozice bude věnována především samotné věži ‒ jakožto nejstarší, nejcennější a nejzachovalejší části Karlova mostu.

Mysterium věže
  • Adresa:
    Na Poříčí 1554/52
    Praha 8 180 00

Zpřístupněním expozice ve Staroměstské mostecké věži se pomyslně otevírá sled výstav a akcí, připravených k oslavě výroční 700 let narození Karla IV. Záštitu nad novou expozicí převzal Jan Wolf, radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch, sport a volný čas, a kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Nová stálá expozice vznikla za podpory Ministerstva kultury České republiky.

„Když padl návrh zřídit stálou expozici v prostorách Staroměstské mostecké věže, uvědomil jsem si, že tato, dle mnohých názorů (a já se s nimi plně ztotožňuji), jedna z nejkrásnějších gotických věží v Evropě, stála tak trochu ve stínu Karlova mostu. Proto patří velké poděkování Muzeu hl. m. Prahy, které tento projekt, společně s panem architektem Vávrou, dovedlo do úspěšného konce, resp. začátku. A musím podotknout, že velkolepé oslavy 700 let narození Karla IV., jsou opravdu na místě. Staroměstská mostecká věž je dalším důkazem obrovského odkazu, který nám zanechal.“ uvádí radní hl. m. Prahy Jan Wolf.
Stavba věže byla zahájena společně se založením mostu v roce 1357, dokončena byla patrně v 90. letech 14. století. Význam věže byl v první řadě fortifikační, průjezd brány byl uzavírán posuvnou mříží. Věž se svojí výzdobou představovala zároveň symbolickou stavbu. Měla symbolizovat triumf vlády Karla IV. v rámci trasy královského korunovačního průvodu a také na ní byly uplatněny středověké výrazové prostředky a výtvarné principy. V rozvrhu celé stavby a zejména jejího východního průčelí lze tušit promyšlený výtvarný, symbolický, náboženský i geometrický záměr.

Nově zřízená expozice plně respektuje „hlavní exponát“ – vlastní věž i vyhlídkový ochoz, který nabízí patrně jeden z nejkrásnějších výhledů na centrum Prahy, památku UNESCO. V rámci expozice se návštěvník dozví detailní informace o výzdobě průčelí, o původní obranné funkci (pomocí unikátního modelu spouštěcí mříže), ale i o dosud nepoznaných a možná nepoznatelných významech umělecké výzdoby – proto Mystérium věže. Ve sklepení nahlédne návštěvník do tajů vltavského dna – díky mimořádné prezentaci předmětů vylovených ze dna Vltavy. Na své si přijdou i děti, pro které je připraven animovaný film o legendách Karlova mostu. Návštěvníkům nabídneme i malovaný plakát s popisem věže a obrázkem východního průčelí.
Autory expozice jsou Mgr. Pavla Státníková, Muzeum hlavního města Prahy,
a ing. arch. Ondřej Šefců, architektonický návrh zajistil ateliér arch. Davida Vávry.