Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

7. duben 2023, 14:56
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

OGV v Jihlavě sídlí ve dvou renesančních měšťanských domech v historickém centru Jihlavy. V budově na Masarykově náměstí je umístěna stálá expozice, která představuje výběr toho nejlepšího z bohatého sbírkového fondu galerie, která nashromáždila za více než 60 let existence přibližně 6 500 sbírkových předmětů. Konají se tu také výstavy zaměřené zejména na umění 19. a 1. poloviny 20. století. Pozornost je věnována i regionální umělecké kultuře.

Výstavy v budově v Komenského ulici představují především moderní a současné umění. Sídlí zde galerie Alternativa, která je určena pro prezentaci aktuálních uměleckých přístupů. Prezentované projekty jsou vybírány komisí z návrhů předložených na základě veřejné výzvy.

V budově se také nachází zvuková galerie IGLOO – tvůrčí prostor pro prezentaci umělců pracujících se zvukem. 

Galerie pořádá též řadu doprovodných akcí: edukační programy pro školy, školky a školní družiny, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi, tvoření pro seniory, kurzy výtvarných technik, komentované prohlídky s umělci a kurátory, přednášky, diskuze s odborníky, performance.

Galerie nabízí návštěvníkům také možnost studia v rozsáhlé specializované knihovně, badatelé mají možnost studia sbírkových předmětů.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava
telefon: 567 301 680
e-mail: [email protected]

https://ogv.cz/