Město Český Brod

30. listopad 2021, 11:29
Město Český Brod

Dnešní Český Brod, jehož součástí jsou i bývalé vesnice Liblice, Štolmíř a Zahrady, je zhruba sedmitisícové, poklidné město s minimem průmyslu. Je druhým největším městem na okrese Kolín.

Historie města

Český Brod je velmi staré gotické město, které založil s největší pravděpodobností pražský biskup Jan I. ve 12. století na jedné z nejdůležitějších zemských stezek - Trstenické - která tehdy spojovala Prahu s jižní a východní Evropou jako trhovou osadu. Po polovině 13. století povýšil pražský biskup Jan III. z Dražic místní trhovou osadu na město Biskupský Brod (Broda Episcopalis). Díky obchodnímu a cestovnímu ruchu a rozsáhlému zemědělskému zázemí se Biskupský Brod stal velmi brzy důležitým obchodním, tržním a ubytovacím střediskem. Počátkem 14. století se již užívá pozměněné místní jméno Český Brod (Broda Bohemicalis), aby se tak rozlišilo od Německého Brodu, který ležel na stejné obchodní stezce.

Současnost

Integrovaná doprava umožňuje obyvatelům města i okolí, spojení nejen do zaměstnání do Prahy a do Kolína. Svými aktivitami je začleněn do mikroregionu Pošembeří.
Pro návštěvníky se ve městě a okolí pořádají ve spolupráci s čilými spolky zajímavé kulturní i sportovní akce: farmářské trhy, Sibřinský masopust, Hradešínské struny, Den Země na Klepci, dálkový pochod i cykloturistická jízda Krajem bitvy u Lipan, Královské brodění, Muzejní noc, PO-PO-LES, Závod veteránů, Bambiriáda, Noc kostelů, Svatováclavské střelecké slavnosti, Kašpárkův Brod, Festival loutkového divadla, Českobrodské posvícení, dálkový pochod Českobrodská padesátka, Jablkobraní v Úvalech a ve Vrátkově, Andělské zvonění, Adventní průvod světýlek aj.

Český Brod je město, které stojí za návštěvu i jako výchozí bod k návštěvě zajímavého okolí - lipanské bojiště, přírodní lokalita Dolánky, blízký Kostelec nad Černými Lesy, chráněná krajinná oblast vrch Klepec, tismická bazilika, tuchorazská tvrz aj. Český Brod je městem, které si Vaši pozornost právem zaslouží.

Tipy na výlety

Naučná stezka Zahrady - nenáročná 3 km trasa naučné stezky s pěti zastávkami prochází údolím říčky Šembery se třemi rybníky. Stezka je vedena po kvalitních cestách a je značena standardními zeleno-bílými značkami. V roce 2011 byla otevřena druhá část pod názvem Údolím Šembery.

Tuchorazská tvrz - jedinečná architektonická a kulturní památka, ze které se zachovala impozantní věžovitá brána a pozůstatky středověkého opevnění.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích - pozoruhodný románský kostel bazilikálního typu z poloviny 12. století, který se dodnes dochoval v téměř původním stavu. V letech 2009 –2011 proběhla generální oprava kostela z Programu rozvoje venkova ČR.

Přírodní památka Klepec - lesnatý vrch skrývající roztroušené žulové balvany s rozlohou 7 ha a nadmořskou výškou 358 m n. m. je ideálním vyhlídkovým bodem okolí. Území má celostátní význam pro geologii a geomorfologii. Za památku vyhlášen v roce 1977.

Lipanská mohyla - 11 m vysoký pomník, který byl odhalen roku 1881 na památku bitvy u Lipan (30. 5. 1434).

Kouřimský skanzen - živoucí muzeum lidových staveb, které nabízí přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století.

Zámek v Radimi - 14 km vzdálená unikátní renesanční památka s dochovanými malovanými trámovými stropy z roku 1607. Cykloturistika- okolí nabízí zajímavé cyklotrasy do Kerska, Lipan, Kouřimi, nebo na Sázavu.

Památky

Mezi nejdůležitější historické památky města patří:
Kostel sv. Gotharda, pozdně gotická samostatně stojící zvonice a již zmíněná stará radnice čp. 1. Zvonice, pozdně gotická stavba s postranním renesančním portálem, vybudovaná v letech 1578 - 1585. Ve věži, vysoké 40 m, visí jediný dochovaný zvon, Panny Marie, o váze 650 kg z roku 1689. Středověké hradby, kamenné opevnění z roku 1448 chránící občany města proti nepřátelským nájezdům. Zachovány jsou bašty se střílnami a předbraní Kouřimské brány. Gotické sklepy a spojovací podzemní chodbový systém, který propojoval tyto podzemní prostory a měl nepochybě význam obranný. V současné době je odkryta a zpřístupněna jeho část. Vstup do podzemí je starou radnicí z náměstí Arnošta z Pardubic č.p 1. Kostel Nejsvětější Trojice, renesanční stavba z roku 1585 s unikátní venkovní kazatelnou s reliéfy Kalvárie a Zmrtvýchvstání. Budova je v současnosti v majetku Českobratrské církve evangelické. Další zajímavé architektonické památky: Novorenesanční budova Podlipanského muzea, dílo arch. A. Balšánka, kde je mimo jiné umístěna expozice dějin Českého Brodu i expozice husitského hnutí, dále pak monumentální pomník Prokopa Velikého, dílo sochaře Karla Opatrného, budova sokolovny podle projektu prof. Jana Kouly.

IC - INFORMAČNÍ CENTRUM města Český Brod

adresa: náměstí Arnošta z Pardubic 1, 282 01, Český Brod
telefon: +420 321 612 218, +420 321 612 219, Mobil: +420 730 870 954
e-mail:  [email protected]

www.cesbrod.cz

Akce Českého Brodu a okolí

20.8.2022, 12:30 – 23:55
Vzácným hostem bude v Českém Brodě Dubioza Kolektiv, která si svou balkánskou smršťí ska, punku, reggae, dubu, elektroniky a hip-hopu... více