Tanec Praha v DIODu: Mezi námi (Hanka Strejčková / FysioART)

5.6.2016, 16:00 – 23:59

Kdy budeme doma? Tati, je to náš dům? Mami, podej mi tu hvězdu. Vždyť je vysoko. Není, stačí přece vyskočit. Nestačí, už spi a zhasni! Vždyť, to mi svítí ta hvězda, která byla nadosah. A kdy už budeme doma?
Brzy.

Cena vstupenky: 80 Kč
Tanec Praha v DIODu: Mezi námi (Hanka Strejčková / FysioART)
  • Adresa:
    Tyršova 1565/12
    Jihlava 586 01

Autorské, interaktivní, tanečně-pohybové a vizuální představení pro pět interpretů, loutku a dva hudebníky rozvíjí příběh mnoha dětí, který se děje kdekoliv na zemi. Dospělí se stěhují, aby našli lepší místo k životu. Utíkají, aby našli bezpečí. Hledají klíč k domovu. Mají děti a s nimi tvoří rodinu. A co pro děti znamená domov – doma?

Náš příběh je skutečný i pohádkový zároveň. Reflektuje dětský pohled na svět, který konfrontuje s pohledem dospělého: Co je můj sen a co tvá skutečnost? Co vidí dítě? A vidí totéž dospělý?

Mezi námi povzbuzuje na principu dětských her a skládanek z papíru představivost, ochraňuje dětský svět fantazie a podtrhuje důležitost domova. Zkoumá srozumitelnost tanečně-vizuálního divadla pro děti, rozvíjí vztah pohyb – loutka / předmět a nazírá na interakci s diváky s ohledem na její funkci a funkčnost, význam a smysl.

Půl hodiny před představením se v divadle koná tvůrčí dílna, na představení navazuje pohybový / taneční workshop v prostoru.

Tvůrčí dílna před představením Mezi námi

Chceš vstoupit do našeho příběhu?
Přijď si vyrobit domeček, a zároveň se stát součástí našeho příběhu. Mezi námi vypráví o dlouhé cestě za domovem, domečkem. A i ty se můžeš zabydlet mezi námi a mezi ostatními domečky. Aspoň na chvíli, než se na noční obloze objeví první hvězdy. Pak už bude domeček jenom tvůj.

Dílnu vedou kvalifikovaní výtvarníci a lektoři.
Dílna je pro všechny děti a rodiče zdarma v rámci vstupného na představení.
Pro školy se tvůrčí dílny před představením konají v prostorách jejich základní školy.

Poděkování: Yvona Kreuzmannová, Markéta Perroud, Dana Nekardová, Pavlína Šimáčková, Ina Bradáčová, Ilona Němcová, Lada Hořešovská, Katarína Kanábová, Milena Kožová, vedení škol a paní učitelky mateřských a základních škol (Praha, Hokkaido, Malaga)

Ticketon