KURZ PRVNÍ POMOCI - Akutní stavy u dětí

8.6.2023, 16:00 – 18:00

Zveme vás na KURZ PRVNÍ POMOCI - Akutní stavy u dětí. Kurz je díky podpoře Zdravého města a Místní agendě 21 zcela zdarma, bude se skládat ze tří oblastí: Volání ZZS, Stavy ohrožující život, Úrazy dětí.

Dozvíte se také, jak pomoci dětem v případě dušení, bezvědomí, křečích, dehydrataci. Co dělat v případě popálení, otravy, tonutí, alergie, požití alkoholu a návykových látek. Kurz povede Mgr. Ivana Kantůrková, předsedkyně ČČK. Hlaste se prosím na [email protected].