Bohuslavice nad Metují nabízí mnoho zajímavých míst k vidění

7. prosinec 2023, 10:30
Bohuslavice nad Metují nabízí mnoho zajímavých míst k vidění

Bohuslavice nad Metují se nachází v Královéhradeckém kraji, jen pár kilometrů severozápadně od Opočna a pouhých 20 kilometrů od polských hranic.

Bohuslavice a její zajímavosti

Přibližně před 80 miliony lety se v prostoru dnešní obce Bohuslavice rozprostíralo mělké moře. Dnes tuto oblast nazýváme Česká křídová pánev a jedná se o nejrozsáhlejší sedimentační geologický útvar v Čechách. Bohuslavice jsou poprvé písemně zmiňovány v nadaci kostela dobrušského z roku 1361 jako majetek Mutiny z Dobrušky.

Obcí protéká Bohuslavický potok s kaskádou rybníků Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod Hospodou, Pod Pastouškou a Dolejší rybník. K památným budovám v obci patří novogotický kostel Českobratrské církve evangelické, který byl v roce 2011 odkoupen obcí a v následujících dvou letech zrekonstruován. V roce 2015 zde byly odborně obnoveny varhany. Tento ojedinělý nástroj varhanáře Ladislava Wáši z Přerova byly postaveny pravděpodobně v roce 1899, kdy byl kostel slavnostně otevřen. Gotický katolický kostel sv. Mikulášepůvodem z 13. století byl přestavěn v roce 1687. Vedle kostela stojí zvonice. Její velká věž byla postavena v roce 1605. Na věži jsou tři zvony. Nejmenší sv. Mikuláše byl odlitý roku 1516 za pana Jana Černčického z Kácova. Prostřední zvon Panny Marie je z roku 1547 a největší pak z roku 1581, kdy byl slit od Eliáše Stodoly. Hodiny na této věži jsou darem novoměstského zámku z roku 1849.

Památnou budovou v obci je Stará evangelická škola, zřízena v roce 1873. Evangelická jednotřídka byla postavena vedle evangelické fary. Roku 1877 získala evangelická škola právo veřejnosti. Zrušena byla roku 1921 a v dalších letech sloužila budova jako modlitebna v zimním období.

Česko-polské stezky do pravěku

Na území obcí Pieszyce, Bohuslavice a města Nová Paka jsou významné geologické a historické zdroje. V rámci společného projektu byla vytvořena tematická stezka s názvem Česko-polské stezky do pravěku, jejímž vybudováním došlo k propojení území všech tří partnerů. Stezka je zaměřena na geologické a přírodní zajímavosti. V Bohuslavicích bylo zřízeno v budově obecního úřadu a v přilehlém parku centrum o geologii z období křídy se zajímavými exponáty z období druhohor a replikami vzácných fosilií reliéfního charakteru. Město Nová Paka vytvořilo geologickou stezku, která vede k nově vybudovanému Paleoparku Balka. Stezka návštěvníkům přibližuje procesy, které se zasloužily o to, že se zde původní přírodniny uchovaly po dobu 300 milionů let. V Pieszycích vznikly geologické stezky: vycházková stezka Podzemní svět Kamionek, vedoucí po zbytcích bývalých dolů, s největší atrakcí Dračí otvor a také 14 kilometrů dlouhý úsek cyklostezky typu singletrack s odpočívadly. Dále byla zrekonstruována vyhlídková věž na nejvyšším vrcholu Sovích hor Velká Sova.

Neváhejte a vydejte se sem na výlet, nudit se zde rozhodně nebudete, je tu mnoho zajímavého k vidění. Oblast je přímo ideální pro rodinné výlety.