Herakleitův princip - Sto let uhlí v českém umění v Galerii Roudnice

Málokterá surovina zaujímá v umění natolik výrazné postavení jako právě uhlí. Coby materiál představuje od prehistorie jednak základní výtvarný prostředek, jednak v současnosti celospolečenské kontroverzní téma. Logicky nejvíce rezonuje v regionech s uhelnou minulostí a ekologickou stopou, k nimž se řadí také Ústecko.

Cena vstupenky: 50-100 Kč
Herakleitův princip - Sto let uhlí v českém umění v Galerii Roudnice
  • Adresa:
    Očkova, 5,
    Roudnice nad Labem, 413 01,

Uhlí je prokletí i každodenní chleba, pozoruhodný třpytivý nerost i zdevastovaná krajina. Uhlí je prostředí politické lobby i zavalená šachta. Produkuje bohatství, a zároveň vymazává obce z map.

Uhelný stín se nese celým stoletím naší historie. Skupinová výstava zahrnuje nezaujatý umělecký přístup i fascinaci matérií hořlavé fosilie. Objevuje „krásu“ i odvrácenou tvář těžební krajiny. Reflektuje socialistickou oslavu hornictví i kriticko-environmentální pohled dneška. Odehraje se ve městě, které náleží k regionu těžebního průmyslu, a přitom je
dostatečně daleko od všech notoricky známých lokalit, aby mohlo podat objektivní svědectví o jedné zemi a jedné krajině v průběhu sta let. Široce koncipovaná výstava, rozprostřená do celého prostoru Galerie Roudnice, představí známá jména i zapomenuté práce české výtvarné scény. Velký akcent je kladen na současnou tvorbu. Pokryje mnoho výtvarných oborů od olejomalby a grafických technik po instalaci, performance a video. Nedílnou součástí skupinového výstavního projektu budou rovněž přednášky a panelové diskuze.

Příklad zastoupených umělců: Vladimír Boudník ▪ Cyril Bouda ▪ Martin Dušek ▪ František Gross ▪ Jolana Havelková ▪ Julie Hrnčířová ▪ Dalibor Chatrný ▪ Magdalena Jetelová ▪ Jiří John ▪ Ivan Kafka ▪ Michal Kindernay ▪ Stanislav Kolíbal ▪ Bohumír Matal ▪ Otakar Nejedlý ▪ Martin Netočný ▪ Jaroslav Paur ▪ Jiří Petrbok ▪ Rafani ▪ Michal Ranný ▪ Jan Smetana ▪ Jan Steklík ▪ Pavel Sterec ▪ Tomáš Svoboda ▪ Miloš Šejn ▪ Václav Špála ▪ Jakub Špaňhel ▪ Dagmar Šubrtová ▪ Vladimír Turner ▪ Květa a Jitka Válovy ▪ Martin Zet ▪ Jan Zrzavý ▪ a další