Kurz Filozofie pro život v Nové Akropolis

29.3.2023, 20:00 – 29.5.2023, 22:00

Chtěli byste lépe poznat sami sebe a svět, který nás obklopuje? Máte otázky a hledáte odpovědi? Existuje více cest, jak je najít. A jednu z nich odjakživa nabízí filozofie.

Cena vstupenky: studenti, důchodci 1700 Kč, ostatní 2350 Kč

Když se dnes řekne slovo filozofie, často si představíme teoretickou disciplínu odtrženou od praktického života. Tento kurz vám přiblíží filozofii takovou, jaká ve své podstatě je: srozumitelnou a užitečnou v našem každodenním životě.

Seznámíme se s nejvýznamnějšími myšlenkami velkých civilizací z historie lidstva, jejichž hodnoty jsou však platné i dnes. Budeme o nich mluvit, navzájem je srovnávat a odhalovat skryté souvislosti mezi nimi. Výsledkem budou praktické rady pro vnitřní růst a odhalení našich potenciálů. Kurz podněcuje naše vlastní hledání souvislostí a odpovědí na otázky o smyslu, principech a zákonech života.

Témata

17 bloků přednášek a praktických cvičení – vždy ve čtvrtek a pondělí od 20:00 h.

Přírodní filozofie • Člověk a univerzum • Odkaz dávné Indie • Záhady Tibetu • Buddhistická filozofie • Moudrost Číny • Výzva života ve společnosti • Platon a "Mýtus o jeskyni" • Aristoteles • Plotin a neoplatonická škola • Důležitost výchovy • Egypt • Řím a stoikové • Dějiny, paměť a zkušenost • Dějiny a mytologie • Historické cykly • Svoboda a osud • Psychologie

Přihláška: www.akropolis.cz/kurz-filozofie. Kontakty: [email protected], tel. 608 501 040.