Letní kino na Pragovce - Počátek

18.8.2022, 20:30 – 22:00

Dom Cobb a Arthur jsou profesionální zloději informací. Ty získávají ve světě sdíleného snu ze svých obětí, které jsou do něj spolu s nimi zapojeny pomocí speciálního přístroje – buď poté, co sami usnou, nebo nedobrovolně, s použitím sedativ.

Cobb ve snu získává důvěru a informace od snící oběti, Arthur je architekt, který vytvoří prostředí snu tak, aby vše působilo důvěryhodně a oběť netušila žádnou manipulaci. Postavy ve snu mohou cítit bolest a mohou se probudit dvěma způsoby: buď přirozeně a bezpečně, při pocitu pádu, nebo pokud v něm zemřou, kdy ovšem – pokud jsou pod sedativy – hrozí, že se po smrti propadnou do vegetativního stavu (limba), ze kterého se již nemusejí dostat. Různými experimenty Cobb zjistil, že ve snu lze pomocí stejné techniky postoupit do dalšího snu, kdy čas v každé další úrovni plyne zhruba dvacetkrát pomaleji. Cobb má též totem – drobné točící vřeténko, pomocí kterého může zjistit, zdali sní či ne.