Barvolam: Umění inkluze

Během prázdninových měsíců Artotéka představí výtvarnou tvorbu z různých projektů spolku Barvolam, neziskové organizace podporující neurodiverzní umělkyně a umělce.

Barvolam: Umění inkluze
  • Adresa:
    Opatovská 1754/14,
    Praha 11, 149 00

Jde o autory s nálepkou „mentální postižení“ nebo „porucha autistického spektra“, kteří nemají přístup k uměleckému vzdělání a jsou tak většinou vyloučení z umělecké scény, i když jejich právo na vzdělání a na rozvíjení jejich uměleckého potenciálu je zakotvené v mezinárodních dohodách. Výstava ukáže, kolik naše společnost tímto nerovným přístupem ztrácí. Výstava bude zahájena vernisáží v pondělí 12. července od 18.00 ve foyer pobočky Opatov. Ve středu 20. července se uskuteční doprovodná akce k výstavě – společné malování na jedno plátno.