Poklekni před duší - Horácké divadlo Jihlava

Josef Florian ve svém nakladatelství Dobré dílo ve Staré Říši soustředil na počátku 20. století neskutečné množství tvůrčí energie a vytvořil kulturní centrum, které svým přínosem a odkazem nemá v měřítku nejen našeho kraje obdoby.

Poklekni před duší - Horácké divadlo Jihlava
  • Adresa:
    Komenského 1359/22,
    Jihlava, 586 47

Horácké divadlo pod vedením předního českého dramatika a režiséra Martina Františáka uvede jeho původní text napsaný přímo pro naše jeviště. Dravý a svébytný autorský rukopis Martina Františáka zpracovává dramatickou formou neoblomnou pevnost vesmíru Josefa Floriana a krajiny Staré Říše s ním spjaté.

Vystudovaný pedagog, který se bouřil proti tupému memorování a soudobému školskému systému, se po letech učitelské praxe vrátil do rodné Staré Říše ve chvíli, kdy rozmýšlel, jak dál nasměrovat svůj osud. Ovlivněn četbou francouzského katolického radikála Léona Bloye a v duchu jeho myšlenky „kdo nejedná, je zbabělec" v něm vzklíčila myšlenka na založení nakladatelství, které mělo pozdvihnout upadající kvalitu katolické tvorby. Tímto rozhodnutím začala pro českou kulturu jedna ze zásadních a unikátních etap.

Nejednoznačná osobnost Josefa Floriana, pohybujícího se na neustálé hraně bídy, kritických šarvátek a zejména zarputilého odhodlání, k sobě soustředila a přitahovala tvůrčí osobnosti z řad předních (nejen) katolických překladatelů, básníků, spisovatelů a výtvarníků jako byli Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Jan Čep, Josef Váchal či Josef Čapek. Díky Florianovu úsilí se do Čech dostaly překlady soudobých světových literátů, básníků a filozofů.

Premiéra 16. října 2021

Režie: Martin Františák j. h..
Dramaturgie: Jaroslav Čermák ml.
Scéna: Horký stín – Jaroslav Čermák j. h. / Hynek Petrželka j. h.
Kostýmy: Eva Jiříkovská j. h.
Hudba: Ivan Acher Pohybová
spolupráce: Tom Rychetský

Osoby a obsazení:

Josef Florian - Jakub Škrdla
Léon Bloy - František Mitáš
Veronika - Sára Venclovská
Otokar Březina - Stanislav Gerstner
Františka Florianová - Lenka Schreiberová
Marie Florianová - Svetlana Hruškociová
Jakub Deml - Ondřej Šípek
Vysočina - Eva Kaplerová j. h.
Gabriel Florian - Josef Kundera
Jan Florian - Milan Šindelář
Marie Krmíčková - Alexandra Palatínusová
“Teti“ Antonie Florianová - Lucie Sobotková
Vladimír Holan, Doktor, Věřitel - Marián Chalány
Farář - Petr Soumar
Jan Čep, Václav Florian - Michal Kraus
František Halas, Řídící - Lukáš Matěj
Suzanne Renaud - Šárka Býčková
Bohuslav Reynek - Zdeněk Stejskal
Četníci Pavel Severin *, František Eliáš * (* členové jevištní techniky)

Termíny