Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů

Nechme se pozvat do dávné minulosti, ke kořenům našeho národa...do malého sálu Regionálního muzea Mělník na putovní výstavu „Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů“, která vznikla v roce 2019 z podnětu spolku Svatá Ludmila 1 100 let.

Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů
  • Adresa:
    náměstí Míru 54/20
    Mělník 276 01

Výstava návštěvníka zkraje uvádí do problematiky středních Čech v raném středověku.  Dále seznamuje vždy nejprve s životem a pak s rozvojem a podobami úcty k jednomu ze čtveřice prvních českých světců:  Ludmila, Václav, Vojtěch a Prokop (všichni vzešli ze středočeského regionu). Krátké průvodní texty nabízejí v závěru výstavy i základní seznámení se středočeskými lokalitami, které se k životu sv. Ludmily a dalších svatých osobností pojí (Budeč, Chotouň, Levý Hradec, Mělník, Sázava, Tetín aj.).

V mělnickém muzeu bude výstava doplněna o trojrozměrné artefakty a poznatky vztahující se přímo k Mělnicku. Dejme se tedy povzbudit, posílit svou naději v budoucnost vědomím, že základy České země jsou dobré a pevné!