Železářství - Technické muzeum v Brně

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Expozice je věnována hutnictví železa na našem území od počátků znalosti jeho výroby do období průmyslové revoluce. 

Železářství - Technické muzeum v Brně
  • Adresa:
    Purkyňova 2950/105
    Brno 612 00

Nejstarší fáze výroby je dokumentována nálezy z archeologických výzkumů a rekonstrukcí výroby založené na nálezech pozůstatků hutnických pecí. Pozornost je věnována objevu raně středověkého hutnického centra v Moravském krasu, které je za současného stavu vědomostí největším dosud známým střediskem tohoto typu na území západních Slovanů. Výroba železa v období vrcholného středověku je dokumentována prostřednictvím modelů hamru a velké kusové pece spolu s ukázkou výrobků. Nový typ železářské technologie spolu s takzvanou vysokou pecí přichází na naše území na přelomu 16. a 17. století. Vysoká dřevouhelná pec mohla uspokojit stále se zvyšující poptávku po železe respektive litině až do počátku 19. století, kdy je v období průmyslové revoluce nahrazováno dřevěné uhlí koksem. Potřeba surového železa v 19. a 20. století neustále narůstá, technologie výroby je užívána dodnes.