Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století - Dietrichsteinský palác

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Stálá expozice Moravského zemského muzea mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události.

Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. Expozice obsahuje množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tematickou část doplňují dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období.