Výpočetní technika - Technické muzeum v Brně

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Expozice ucelenou formou prezentuje historický vývoj počítačové techniky – od jednoduchých početních pomůcek, přes logaritmická pravítka a tabulky, klávesový sčítací stroj, elektronické kalkulátory, analogové počítače až po samočinné počítače nulté až třetí generace.

Výpočetní technika - Technické muzeum v Brně
  • Adresa:
    Purkyňova 2950/105
    Brno 612 00

Návštěvníci se například seznámí s děrnoštítkovou technikou, uvidí sálový počítač MINSK a mladší IBM, až dojdou k osobním počítačům. Na několika z nich si pak mohou vyzkoušet či vzpomenout, jaké to bylo pracovat v operačním systému MS DOS, anebo si mohou zahrát počítačové hry z 80. let minulého století.

Posláním expozice je seznámit běžného návštěvníka se základními mezníky v historii počítačů, pro vážnější zájemce bude k dispozici počítačový informační systém s velkým množstvím doplňujících detailních materiálů včetně výkladových multimediálních animací. Expozice také poskytuje prostor pro edukativní využití především pro žáky základních a středních škol v předmětu informatika. K tomu je zde kromě sbírkových předmětů a dioramat počítačových sálů také celá řada projekcí dobových filmových dokumentů.

V návaznosti na popsanou fyzickou expozici pak TMB na samostatném internetovém portále nabízí virtuální expozici „Historie programování a VT u nás“, která dokumentuje vznik a vývoj nového inženýrského oboru programování. Její součástí je i průběžně aktualizovaný rozcestník na významné české i světové informační zdroje, umožňující srovnání v mezinárodním měřítku, a odkazy na manuály a on-line vývojová prostředí pro nejpoužívanější programovací jazyky.