Loreta Praha

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59

Mariánské poutní místo s kopií italské Santa Casy a kostelem Narození Páně, obklopené ambitem a kaplemi. 

Ve věži v průčelí je umístěna unikátní barokní zvonohra s 27 holandskými zvony, hrající mariánský hymnus Maria, Maria, nad sluce jasnější (každou celou hodinu 9:00 až 18:00). Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor zlatnických děl a dalších votivních darů ze 16. – 18. století, z nichž nejproslulejší je Diamantová monstrance zv. „Pražské slunce“, zdobená 6 222 diamanty. V rámci prohlídky návštěvníci mohou vstoupit do 3D modelu krypty dobrodinců, která je zdobena pozoruhodnými nástěnnnými malbami s tématy Memento Mori, hlavní scéna vznikla podle Rembrandtovy předlohy.

V areálu se konají sezónní výstavy. Každou sobotu odpoledne v 15:00 a 15:30 (od Velikonoc do října) se konají v rámci prohlídky varhanní koncerty pro návštěvníky. V neděli a o svátcích odpoledne se konají pravidelné koncerty zvonohry. Více informací o programu lze najít zde.