Martin Zet Slova (Would I Were) - Galerie NoD

25.6.2020 – 16.7.2020, 23:59

Sólová autorská výstava sochaře, performera a konceptuálního umělce Martina Zeta s názvem SLOVA (Would I Were).

Aktuální projekt, který následuje sochařovu prezentaci v brněnském Domě umění, je po letech první umělcovou samostatnou výstavou v Praze. Martin Zet, důležitá postava české výtvarné scény, se zamýšlí nad společensko-politickou situací ve stínu pandemického období. Výstavu doprovází autorská esej kurátora Pavla Kubesy.

Galerie NoD
Martin Zet
Slova (Would I Were)
Kurátor / Curated by: Pavel Kubesa
26. 6. - 16. 7. 2020
Vernisáž / Opening: 25. 6. 2020, 19:00

Projekt SLOVA (Would I Were) je reakcí na proces jak vnitřní (osobní), tak i vnější (společenské) transformace, kterou v aktuálním (post)karanténním období pozoruje, tvaruje a (spolu)prožívá. V minimalizující prostorové instalaci prozkoumává terén a směr přeskupování morálních témat, introspektivně ohledává možnosti sebepopisu, sebektiriky, sebeurčení či emancipace v nepřehledné psycho-politické krajině globalizované podoby světa. Tyto sebekritické strategie zařazuje do vztahu k přirozenému jazyku a významům v rozličných jazykových hrách. Současně neopomíjí poukázat na roli jazyka coby nástroje popisu a manipulace vnější reality a jeho relaci vůči konceptu "pravdy".