Upozornění

Přátelé, je to špatné, většina akcí je opět zrušena. Ověřte si raději přímo u pořadatelů jak je to s plánovanými akcemi, některé se budou vysílat v live streamech, jiné jsou posunuty, nebo zcela zrušeny. Bohužel v této situaci nemůžeme ručit za správnost termínů a dostupnosti akcí uvedených na kdykde.cz. Díky za pochopení.

Cyklus komorních koncertů - Hudba bez hranic 2020

28.2.2020 – 15.12.2020, 23:59

Pod tímto názvem se již 12 let konají v Praze tematické komorní koncerty, které představují skladatele nebo interprety žijící a tvořící za hranicemi své vlasti. Mají ale i širší poslání.

Hudba bez hranic upozorňuje na funkci hudby jako „dorozumívacího jazyka“ mezi národy. Zároveň si všímá i dalších aspektů hudby jako fenoménu, který pomáhá utvářet povahu svého národa, ale je také, spolu s hudebníky, kteří ji interpretují, jeho vizitkou v zahraničí. Cyklus pořádá spolek České kořeny převážně ve spolupráci s Dominikánskou 8 v barokním refektáři dominikánského kláštera v Jilské. Hudba bez hranic za 12 let existence na tomto, ale i na jiných pražských pódiích představila řadu vynikajících umělců domácích i zahraničních. Stále se rozrůstající publikum svědčí o velké oblibě Hudby bez hranic. Na základě reakcí publika vznikl i slogan cyklu - „koncerty, na které se nezapomíná“.

V letošním roce zazní v cyklu Hudba bez hranic čtyři koncerty. 

Skladatelem roku bude Bohuslav Martinů, jehož jméno nese soubor Martinů Strings Prague, a od jehož narození letos uplyne 130 let. V tomto ročníku Hudby bez hranic jeho dílo zazní na každém z koncertů. 

Na všechny koncerty je VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ – doporučená výše 100 Kč

Rezervace na tel. 603 930 074 nebo mailem na [email protected]

Místo konání: barokní refektář dominikánů, Jilská 5, Praha 1.

 

28. února – 19.30 hod. Anglický koncert 

Martinů Strings Prague 

Jaroslav Šonský (Švédsko/ČR) – housle 

Diriguje Geoffrey Boyd (GB/Au)

Purcell, Elgar, Walton, Martinů, Ravel, Bartók, Britten, Dvořák                                                                      

Vedení souboru Martinů Strings Prague se ujme britsko-australský dirigent inklinující k české hudbě. V programu zazní jeho aranže některých skladeb pro smyčcový orchestr. Zakladatel a umělecký šéf souboru, houslista Jaroslav Šonský tentokrát vystoupí jako se svým orchestrem jako sólista a přednese Uherské tance Bély Bartóka.  V jinak převážně anglicko-českém programu koncertu, propojujícím obě hudební kultury, mají posluchači příležitost najít jejich shodné aspekty i rozdílnosti. Dramaturgie tak poukazuje na silnou kulturní i hudební spřízněnost s Británií a potřebu jejího udržení i po odchodu Británie z EU.

15. dubna – 19.30 hod. – Perly hudební emigrace

Jaroslav Šonský – housle  

Jaroslav Pelikán – flétna 

Štěpánka Kutmanová – violoncello 

Gesine Tiefuhr (DE) – cembalo

Martinů, Čart, F. Benda, Pelikán, Stravinskij 

V programu zazní hudba skladatelů, kteří byli nuceni z důvodu války, politických nebo náboženských důvodů opustit svoji zemi, kterou ale následně proslavili právě svojí tvorbou a zapsali se tak do světového hudebního odkazu. Stále aktuální téma emigrace a imigrace zde bude přiblíženo na příkladu těch, kdo se s velmi těžkou životní situací vyrovnali tím nejlepším způsobem, vlastní tvůrčí aktivitou.

9. října* – 19. 30 hod. – Koncert violoncellový (*datum teprve bude potvrzeno)

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského                                                           

Michaela Fukačová (DK/ČR) – violoncello

Händel, Haydn, Martinů, Čajkovskij 

V Haydnově cellovém koncertu se představí vynikající česká violoncellistka Michaela Fukačová, mezinárodně vyhledávaná interpretka, žijící dlouhodobě v Dánsku, kde reprezentuje vynikající českou smyčcovou školu. Stane se tak dalším českým umělcem žijícím trvale v zahraničí, které v projektu Hudba bez hranic představujeme. Program uzavře Čajkovského serenáda, jeden ze základních opusů literatury pro smyčcové soubory.

15.12.  – Adventní koncert č. 5 – „S harfou a smyčci“

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského                                                        

Ivana Pokorná – harfa

Corelli, Lukáš, Martinů, Dvořák 

Interpretačně i posluchačsky velmi přitažlivý koncert pro harfu a smyčce byl skladatelem Zdeńkem. Lukášem věnován již před řadou let Ivaně Pokorné, harfistce orchestru ND. Ta jej však dosud neměla příležitost interpretovat. Bude tedy de-facto premiérou v jejím podání, i když již byl dříve proveden jinou umělkyní. Další program vhodně dotvoří atmosféru adventu. 

 

V uplynulých letech se v cyklu Hudba bez hranic pražskému publiku představili např.: 

Tomáš Víšek (klavír), Jaroslav Pelikán (flétna), Jaroslav Šonský (housle), Borbála Dobozy (cembalo), Martinů Strings Prague, Sylvaine Wiart (klavír), Olga Černá (mezzosoprán), Marián Lukáč (baryton), Gesine Tiefuhr (cembalo), Karla Bytnarová (mezzosoprán), Anna Katarina Thoma (housle), Hedvika Mousa Bacha (harfa), Český ženský sbor z Košic a další umělci domácí i zahraniční  

 

Produkce: Spolek České kořeny, z.s., Martina Fialková + dobrovolníci

Umělecký garant: Jaroslav Šonský (Švédsko/ČR), houslista, laureát ocenění Gratias Agit za propagaci české hudby ve světě, zakladatel a umělecký šéf souboru Martinů Strings Prague.   

Spolupořadatel: Dominikánská 8 – kulturní platforma při klášteře sv. Jiljí, Jilská 5, Praha 1